Την Τετάρτη 28 Μαρτίου μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα για το οικονομικό έτος 2017 η Τράπεζα Πειραιώς. Την ίδια ημέρα θα ακολουθήσει ενημέρωση των αναλυτών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με την ενότητα 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2018:

* Η ανακοίνωση των Ετήσιων Αποτελεσμάτων 2017 και η Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών θα πραγματοποιηθεί την 28η Μαρτίου 2018 μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

* Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς (www.piraeusbankgroup.com) της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2017 στις 28 Μαρτίου 2018.

* Η ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα ανακοινωθεί αμέσως μόλις προγραμματισθεί.