Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021

Οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν πολύ ευάλωτες σε όποια επιδείνωση του ελληνικού πλαισίου λειτουργίας τους, λόγω της πολύ αδύναμης ποιότητας του ενεργητικού τους, των μεγάλων εμποδίων από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους (NPE) και της σφιχτής ρευστότητας, αναφέρει σε έκθεσή του ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch.

Σε στρατηγική συνεργασία προχώρησαν η Εθνική Τράπεζα και η Epsilon Net για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών.

Κέρδη 941,8 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2017 η Τράπεζα της Ελλάδος έναντι κερδών 1,092 δισ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Ποσό 941,8 εκατ. ευρώ θα μεταφερθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ προτείνεται η διανομή μερίσματος μικτού 0,6720 ευρώ ανά μετοχή.

Αξιοποιώντας το Σύστημα των Εγγυήσεων Προέλευσης (Guarantees of Origin), που είναι το μοναδικό που πιστοποιεί ότι η ηλεκτρική ενέργεια που έχει καταναλωθεί έχει παραχθεί από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς έλαβε για πρώτη φορά Εγγυήσεις Προέλευσης που ισοδυναμούν με το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που κατανάλωσε το 2016.

To No2 της Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) βρέθηκε στην Αθήνα, πριν από λίγα εικοσιτετράωρα προκειμένου να ενημερωθεί για τις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε να ιδρύσει υποκατάστημα στη χώρα μας.

Στο δελτίο οικονομικών εξελίξεων αυτής της εβδομάδας, όσον αφορά το μέρος που αφόρα την ελληνική οικονομία, οι αναλυτές της Αlpha Bank χαρακτηρίζουν ως θετικό βήμα την ψήφιση των προαπαιτούμενων, ωστόσο τονίζουν πως ακόμα πρέπει να γίνουν πολλά για να γίνει η Ελλάδα χώρα που στηρίζεται στην επενδυτική δαπάνη και τον εξαγωγικό προσανατολισμό.

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς Ρουμανίας ολοκλήρωσαν την πώληση χαρτοφυλακίου συνολικής αξίας 200 εκατ. ευρώ. Τα δάνεια αυτά προήλθαν από την αγορά της Ρουμανίας και πωλήθηκαν στον Όμιλο Kruk.

Ροή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ