Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2019

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας απέρριψε την αίτηση της OTP Bank Romania (ΟΤP) να αποκτήσει το 99,28% της θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας, Banca Romaneasca (BROM). Η απόφαση αυτή δεν επηρεάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα και λειτουργία της BROM. Η Εθνική διερευνά τις στρατηγικές επιλογές της για τις δραστηριότητες στη Ρουμανία.

H υιοθέτηση από τις ελληνικές τράπεζες του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοπιστωτικής Αναφοράς 9 (IFRS 9) ενισχύει τη δυνατότητά τους να πωλούν προβληματικά δάνεια χωρίς να υφίστανται σημαντικές απώλειες, αναφέρει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's σε έκθεσή του (Moody's Credit Outlook).

Με βάση τις κατευθυντήριες, μη δεσμευτικές γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, ανοίγει ο δημόσιος διάλογος για τη δημιουργία εθνικών εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMCs), δηλαδή bad bank.

Για πολλές ανακρίβειες στο πόρισμα της ΤτΕ για την Τράπεζα Πειραιώς κάνει λόγο ο πρώην επικεφαλής της Μιχάλης Σάλλας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Καθημερινή». Υποστηρίζει ότι αναπαράγονται εσφαλμένες παραδοχές που έχουν αντικρουστεί πλήρως και τονίζει ότι δεν υπήρξε καμία ζημιά στην τράπεζα απ' αυτές τις συναλλαγές.

Tags:

Αγκάθι για τον δυνητικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης αποτελεί η αρνητική μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας και το 2017, σημειώνουν οι αναλυτές της Εurobank στο εβδομαδιαίο τεύχος «7 Ημέρες Οικονομία» και εκφράζουν το προβληματισμό τους για την αύξηση των μακροχρόνια ανέργων.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει αλλάξει προσέγγιση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα «κόκκινα» δάνεια των τραπεζών και το σχέδιό της δεν είναι νομικά δεσμευτικό για τις τράπεζες, δήλωσε η Ένωση Ιταλικών Τραπεζών (ΑΒΙ).

Με κέρδη έκλεισε την χρήση του 2017 η Attica Bank, επιβεβαιώνοντας έτσι την πορεία αναστροφής των προηγούμενων ζημιογόνων περιόδων, γεγονός που αντικατοπτρίζει τα πρώτα ισχυρά αποτελέσματα των κινήσεων εξυγίανσης, που ακολουθεί η τράπεζα από τον Σεπτέμβριο του 2016.

Απογοητευτικά χαμηλά είναι τα ποσοστά, μονοψήφια για την ακρίβεια, ανταπόκρισης των δανειοληπτών που έχουν «κόκκινα» καταναλωτικά, χωρίς εξασφαλίσεις, δάνεια στην πρόσκληση των τραπεζών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους- και με άτοκες δόσεις- μετά από κούρεμα που μπορεί να φτάνει ακόμα και το 90%.

Την Τετάρτη 28 Μαρτίου μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα για το οικονομικό έτος 2017 η Τράπεζα Πειραιώς. Την ίδια ημέρα θα ακολουθήσει ενημέρωση των αναλυτών.

Στα 80-100 εκατ. ευρώ εκτιμούν τα στελέχη της Attica Bank πως θα επιβαρυνθούν τα Ίδια Κεφάλαια της τράπεζας λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, πριν από τη θετική επίδραση της αναβαλλόμενης φορολογίας, κατά την 1.1.2018.

Ροή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ