Τη δεύτερη θέση στη λίστα Fortune «Change the World» κατέκτησε η Vodafone Ελλάδας και βρέθηκε στην κορυφή των εταιρειών που σημείωσαν τις μεγαλύτερες επιδόσεις σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Η έρευνα από την οποία προέκυψε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η λίστα «Change the World», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε από το περιοδικό Fortune σε συνεργασία με την Infobank Hellastat και το Κέντρο Αειφορίας (Centre for Sustainability and Excellence), αναδεικνύοντας τη Vodafone Ελλάδας ως μία επιχείρηση - μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, τους εργαζομένους και το περιβάλλον, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

H Vodafone Ελλάδας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εφαρμόζει μία στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που είναι στενά συνδεδεμένη με τη δραστηριότητά της, ενώ εστιάζει σε τομείς που αναδεικνύονται ως σημαντικοί και από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Η εταιρεία έχει εντάξει στη στρατηγική της για τη βιώσιμη ανάπτυξη τέσσερις σημαντικούς πυλώνες: Την ενδυνάμωση της γυναίκας, την περιβαλλοντική αποδοτικότητα, την απασχολησιμότητα και τις δεξιότητες των νέων, καθώς και τη στήριξη της κοινωνίας.

Στόχος της είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης για την οικονομική ανάπτυξη, να προωθήσει την ισότητα και να ενδυναμώσει πολίτες, επιχειρήσεις και την κοινωνία, με την τεχνολογία και τις υπηρεσίες της.

Παράλληλα, το Ίδρυμα Vodafone, το οποίο δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2002, συνδυάζει τη δύναμη της τεχνολογίας με την κοινωνική συνεισφορά της Vodafone και υλοποιεί προγράμματα για την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων, με έμφαση στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της αντιμετώπισης ανθρωπιστικών κρίσεων.