Η UPS  ανακοίνωσε ενοποιημένα έσοδα ύψους 22,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του 2021 – αύξηση 27% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Ο ενοποιημένος μέσος ημερήσιος όγκος κατέγραψε αύξηση 14,3% από έτος σε έτος. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε $2,8 δισεκατομμύρια δολάρια - αύξηση 158% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020 και 164% σε προσαρμοσμένη βάση. Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 5,47 δολάρια για το τρίμηνο, αύξηση 393% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020 και 141% σε προσαρμοσμένη βάση.

Για το πρώτο τρίμηνο του 2021, τα αποτελέσματα βάσει Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών (GAAP) περιλαμβάνουν καθαρές παροχές 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή 2,70 δολαρίων ανά απομειωμένη μετοχή, που αποτελούνται από συνταξιοδοτικές παροχές τρέχουσας αγοραίας αξίας 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά φόρων και δαπάνες, μετασχηματισμού και άλλες, ύψους 140 εκατομμυρίων δολαρίων μετά φόρου. Οι παροχές βάσει τρέχουσας αγοραίας αξίας καθοδηγήθηκαν κατά κύριο λόγο από το νομικό πλαίσιο για το «Αμερικανικό Σχέδιο Διάσωσης 2021» (ARPA). Το ARPA υπογράφηκε στις 11 Μαρτίου 2021 και διασφαλίζει ότι συγκεκριμένα συνταξιοδοτικά προγράμματα εργοδοτών δε θα καταστούν αφερέγγυα έως το 2051, μειώνοντας έτσι την ευθύνη της Εταιρείας για πιθανές παροχές που σχετίζονται με το Κεντρικό Συνταξιοδοτικό Ταμείο των ΗΠΑ (Central States Pension Fund). Η εφαρμογή του νόμου προϋπέθεσε ότι η Εταιρεία θα υπολογίσει εκ νέου το πρόγραμμα “UPS IBT Pension” με βάση τα τρέχοντα προεξοφλητικά επιτόκια, τα οποία έχουν αυξηθεί από την προηγούμενη ημερομηνία μέτρησης. Το συνολικό αποτέλεσμα ήταν μείωση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης κατά 6,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους της UPS που μας παρέδωσαν όλα αυτά που έχουν πραγματική σημασία, όπως τα εμβόλια για τον κορωνοϊό», δήλωσε η Carol Tomé, Chief Executive Officer της UPS. «Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, συνεχίσαμε να εφαρμόζουμε τη στρατηγική μας, εστιάζοντας στην ποιότητα και όχι στο μέγεθος, πράγμα που μας επέτρεψε να αξιοποιήσουμε τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες της αγορά και να καταγράψουμε ρεκόρ οικονομικών αποτελεσμάτων».

Δραστηριότητα στις Η.Π.Α.

 

1Q 2021

Προσαρμοσμένα

1Q 2021

1Q 2020

Προσαρμοσμένα

1Q 2020

Έσοδα

$14.010 εκ.

 

$11.456 εκ.

 

Λειτουργικά κέρδη

$1.359 εκ.

$1.463 εκ.

$364 εκ.

$401 εκ.

  • Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 22,3%, χάρη στην ανάπτυξη που προέκυψε από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
  • Τα έσοδα ανά τεμάχιο αυξήθηκαν κατά 10,2%, χάρη στις επίγειες μεταφορές.
  • Το λειτουργικό περιθώριο ανήλθε σε 9,7%. Το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο ανήλθε σε 10,4%. 

Διεθνής δραστηριότητα

 

1Q 2021

Προσαρμοσμένα

1Q 2021

1Q 2020

Προσαρμοσμένα

1Q 2020

Έσοδα

$4.607 εκ.

 

$3.383 εκ.

 

Λειτουργικά κέρδη

$1.085 εκ.

$1.091 εκ.

$551 εκ.

$558 εκ.

  • Ο μέσος ημερήσιος όγκος αυξήθηκε κατά 23,1%, με ανάπτυξη των εξαγωγών σε όλες τις περιοχές.
  • Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 36,2%, με έμφαση την Ασία και την Ευρώπη.
  • Το λειτουργικό περιθώριο ανήλθε σε 23,6%. Το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο ανήλθε σε 23,7%.

Τομέας Supply Chain και Freight

 

1Q 2021

Προσαρμοσμένα

1Q 2021

1Q 2020

Προσαρμοσμένα

1Q 2020

Έσοδα

$4.291 εκ.

 

$3.196 εκ.

 

Λειτουργικά κέρδη

$321 εκ.

$395 εκ.

$157 εκ.

$158 εκ.

  • Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 34,3%, εξ’ αιτίας της ενισχυμένης ζήτησης σχεδόν σε όλες τις επιχειρήσεις.
  • Το λειτουργικό περιθώριο ανήλθε σε 7,5%. Το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο ανήλθε σε 9,2%.