Η UPS  ανακοίνωσε σήμερα ενοποιημένα έσοδα για το τρίτο τρίμηνο του 2021 ύψους 23,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μια αύξηση της τάξης του 9,2% συγκριτικά με το τρίτο τρίμηνο του 2020.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 22,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020 και 23,4% σε προσαρμοσμένη βάση. Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 2,65 δολάρια για το τρίμηνο, μια αύξηση 18,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο in 2020 και 18,9% σε προσαρμοσμένη βάση.

Για το τρίτο τρίμηνο του 2021, τα αποτελέσματα Βάσει Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών, περιλαμβάνουν μετά φόρων κόστη μετασχηματισμού και άλλες χρεώσεις ύψους 54 εκατομμύριων δολαρίων, που ισοδυναμούν σε 0,06 δολάρια ανά μετοχή. Η ταμειακή ροή από λειτουργίες ανήλθε από την αρχή του χρόνου σε 11,8 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένη κατά 26,7% συγκριτικά προς την ίδια περίοδο του 2020, με την ελεύθερη ταμειακή ροή να ανέρχεται σε 9,3 δισεκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 52,3% σε σχέση με το πρώτο εννεάμηνο του 2020.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους της UPS για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πελάτες μας,» δήλωσε η Carol Tomé, Chief Executive Officer της UPS. «Τα θετικά οικονομικά μας αποτελέσματα είναι αποτέλεσμα των ενεργειών που υλοποιούμε στο πλαίσιο της στρατηγικής μας να αναπτυσσόμαστε σε επίπεδο ποιότητας και όχι όγκου, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των εσόδων μας, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την πειθαρχία στην κατανομή κεφαλαίων.»

Δραστηριότητα στις ΗΠΑ

 

3Q 2021

Προσαρμοσμένα

3Q 2021

3Q 2020

Προσαρμοσμένα

3Q 2020

Έσοδα

$14.208 εκ.

 

$13.225 εκ.

 

Λειτουργικά κέρδη

$1.407 εκ.

$1.414 εκ.

$1.098 εκ.

$1.133 εκ.

  • Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,4% και επηρεάστηκαν από μια 12% αύξηση εσόδων ανά μετοχή.
  • Το λειτουργικό περιθώριο ήταν 9,9% και το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο ανήλθε σε 10%.

Διεθνής δραστηριότητα

 

 

3Q 2021

Προσαρμοσμένα

3Q 2021

3Q 2020

Προσαρμοσμένα

3Q 2020

Έσοδα

$4.720 εκ.

 

$4.087 εκ.

 

Λειτουργικά κέρδη

$1.051 εκ.

$1.108 εκ.

$966 εκ.

$972 εκ.

  • Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 15,5%, με δυναμική αύξηση σε όλες τις αγορές.
  • Το λειτουργικό περιθώριο διαμορφώθηκε σε 22,3% και το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο ανήλθε σε 23,5%.

 

Τομέας Supply Chain Solutions

 

3Q 2021

Προσαρμοσμένα

3Q 2021

3Q 2020

Προσαρμοσμένα

3Q 2020

Έσοδα

$4.256 εκ.

 

$3.926 εκ.

 

Λειτουργικά κέρδη

$438 εκ.

$448 εκ.

$299 εκ.

$302 εκ.

  • Τα έσοδα αυξήθηκα κατά 8,4%, με τις κατηγορίες Forwarding και Logistics να καταγράφουν αύξηση 35,4%.
  • Το λειτουργικό περιθώριο διαμορφώθηκε σε 10,3% και το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο ανήλθε σε 10,5%.

Διευκρίνιση

Για το σύνολο του 2021, η εταιρεία αυξάνει τον στόχο της για το ενοποιημένο προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο σε περίπου 13% και αναμένει η προσαρμοσμένη απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου να διαμορφωθεί στο 29%. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες προγραμματίζεται να διαμορφωθούν σε περίπου 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια και ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής της εταιρείας αναμένεται να είναι περίπου 22,5%.