Μέχρι τον Ιούλιο η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε μία σειρά δράσεων, στο πλαίσιο της βελτίωσης του περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα και τον ανταγωνισμό, όπως σημειώνεται στο επικαιροποημένο μνημόνιο.

«Η ελάφρυνση των αδικαιολόγητων και δυσανάλογων περιορισμών στην πρόσβαση στην αγορά και στην άσκηση επαγγελμάτων και οικονομικών δραστηριοτήτων πρέπει να τηρεί τις αρχές της αναλογικότητας, της δικαιολόγησης τυχόν περιορισμών και της απαγόρευσης των διακρίσεων» όπως υπογραμμίζεται σχετικά.

Ανάμεσα σε αυτά που προβλέπεται να γίνουν είναι η σύναψη σύμβασης με τον Οργανισμό Τυποποίησης, προκειμένου να ξεκινήσει έως τον Ιούνιο του 2018 η εναρμόνιση των 372 τεχνικών προδιαγραφών που περιλαμβάνει η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ. Θα υπάρξει αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, θα εκδοθεί εγκύκλιος για τη λειτουργία των επιχειρηματικών πάρκων, θα προωθηθούν αλλαγές στην τιμολόγηση των βιβλίων, θα ψηφιστούν οι αλλαγές στο εταιρικό δίκαιο και θα προωθηθεί σχέδιο για συγχωνεύσεις και εξαγορές, με σκοπό την ψήφιση νόμου έως τον Οκτώβριο του 2018.

Όσον αφορά την προώθηση των εξαγωγών, οι αρχές, με τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, θα προχωρήσουν στην έγκαιρη εφαρμογή τού συμφωνηθέντος σχεδίου δράσης για την προώθηση των εξαγωγών, του οποίου η υλοποίηση παρακολουθείται σε τριμηνιαία βάση.

Όσον αφορά τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, οι αρχές, κατόπιν συμφωνίας με τα θεσμικά όργανα, θα προβούν σε δημόσια διαβούλευση με το σχέδιο νόμου σχετικά με τις απαιτήσεις και τη διαδικασία ίδρυσης ιδιωτικών κλινικών, με σκοπό την έγκρισή του έως τα μέσα Ιουλίου του 2018.

Οι αρχές έχουν δεσμευθεί, επίσης, ότι το Σύστημα Πληροφοριών για τις κρατικές ενισχύσεις παραμένει το μοναδικό εργαλείο διαχείρισης για συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κρατικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο όλων των προγραμμάτων των ευρωπαϊκών και διαρθρωτικών ταμείων. Έως τον Ιούλιο του 2018 αναμένεται, ακόμη, να έχουν ολοκληρωθεί η επιλογή και ο συντονισμός των θέσεων του γενικού διευθυντή και του διευθυντή για όλες τις δομές του EΣΠΑ.

Τέλος, σε σχέση με την Επιτροπή Ανταγωνισμού έρχεται νέο νομοθετικό πλαίσιο, με το οποίο, μεταξύ άλλων, θα ρυθμίζονται και θέματα συγκρούσεων συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής αλλά και η στελέχωση των επιτροπών και της εσωτερικής νομικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το γενικό πλαίσιο για τον διορισμό φορέων του δημόσιου τομέα. Μάλιστα, προβλέπεται η ενίσχυση της Επιτροπής με δώδεκα θέσεις και η νομοθεσία θα εγκριθεί έως τον Ιούλιο του 2018.