Το Δημόσιο, τον Αύγουστο, διέθεσε 922,6 εκατ. ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προς τους ιδιώτες, αλλά οι τελικές πληρωμές από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης περιορίστηκαν στο ποσό των 185,4 εκατ. ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τα μηνιαία στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις ενισχύσεις, επιχορηγήσεις και τις τελικές πληρωμές ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της γενικής κυβέρνησης και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Ενδεικτικό είναι ότι για την καταβολή εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης τον Αύγουστο διατέθηκαν από τον προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ, αλλά οι τελικές πληρωμές ανήλθαν σε 66,2 εκατ. ευρώ.

Για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς ιδιώτες διατέθηκαν τον ίδιο μήνα 482,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι τελικές πληρωμές περιορίστηκαν στα 37,3 εκατ. ευρώ. Είναι ενδεικτικό ότι τον Αύγουστο το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες σημείωσε αύξηση στα 1,974 δις ευρώ από 1,940 δις ευρώ τον Ιούλιο γεγονός που οφείλεται στις περιορισμένες τελικές πληρωμές από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης παρά τα υψηλότερα ποσά χρηματοδότησης τους από τον προϋπολογισμό για τον σκοπό αυτόν.

Επίσης για την καταβολή εκκρεμών επιστροφών φόρων τον Αύγουστο διατέθηκαν η 240 εκατ. ευρώ ενώ οι τελικές πληρωμές περιορίστηκαν στα 81,9 εκατ. ευρώ.