Τίτλοι τέλους από τις αρχές του 2018 για τα έμμισθα και άμισθα υποθηκοφυλακεία της χώρας. Μετατρέπονται όλα σε Γραφεία Κτηματολογίου και έρχονται τα πάνω -κάτω στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας, τον έλεγχο των μεταβιβάσεων και όλων των συναλλαγών της Κτηματαγοράς.

Το ζητούμενο για τους πολίτες είναι να μπορούν να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά όλες τις συναλλαγές και να παρακολουθούν όλες τις αλλαγές που αφορούν την περιουσία τους ανά πάσα στιγμή μέσα από τις βάσεις δεδομένων του Κτηματολογίου.

Του Νίκου Γρυλλάκη

Επί θύραις βρίσκεται ο νέος φορέας με τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), υπό την εποπτεία του υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ), στον οποίο θα μεταφερθούν όλα τα υποθηκοφυλακεία της χώρας, καθώς και η δραστηριότητα της εταιρείας που υλοποιεί το Κτηματολόγιο, ΕΚΧΑ ΑΕ (Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση).

Ο νέος Οργανισμός θα έχει την επωνυμία Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΟΕΚΤ) και για τις ανάγκες παρουσίας του στο εξωτερικό την ονομασία Hellenic Cadastre και θα διοικείται από τη σημερινή διοίκηση της ΕΚΧΑ (μεταβατικές διατάξεις). Κατά την έναρξη εφαρμογής του νόμου ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΧΑ προσαυξημένα κατά δύο αποτελούν το Δ.Σ. του Οργανισμού. Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΚΧΑ καταλαμβάνει αυτοδικαίως τη θέση του γενικού διευθυντή του Οργανισμού. Έπειτα από τη μεταβατική περίοδο, που πάντως δεν ορίζεται χρονικά, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από επτά μέλη, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο γενικός διευθυντής. Τα μέλη του Δ.Σ επιλέγονται και διορίζονται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος. Δύο από τα μέλη, στα οποία δεν περιλαμβάνονται ο γενικός διευθυντής και ο πρόεδρος, επιλέγονται από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται μία φορά. Συστήνονται 16 Κτηματολογικά Γραφεία, τα οποία πλαισιώνονται και από υποκαταστήματα: Κτηματολογικό Γραφείο Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή, Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα, Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα, Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία, Αθηνών με έδρα την Αθήνα, Αττικής με έδρα το Κορωπί, Πειραιώς και Νήσων με έδρα τον Πειραιά, Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη, Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη, Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ερμούπολη, Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο.

Προβλέπονται και 184 υποκαταστήματα, τα οποία θα καλύπτουν και τις αρμοδιότητες όλων των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, που καταργούνται.

Ο νέος φορέας θα διαθέτει 1.300 θέσεις προσωπικού, ώστε να απορροφηθούν οι 238 άμισθοι και οι 257 δικαστικοί υπάλληλοι των υποθηκοφυλακείων, καθώς και οι 368 εργαζόμενοι στις υπηρεσίες του Κτηματολογίου. Επίσης, προβλέπεται να ενισχυθεί με νομικούς και μηχανικούς, ώστε να καλυφθούν τα σημερινά κενά.

Την ίδια στιγμή, σε εκκρεμότητα βρίσκεται η επέκταση του Κτηματολογίου στο 63,5% της χώρας που συνδέεται με 16,5 εκατομμύρια δικαιώματα. Ο διαγωνισμός για τις αναθέσεις αυτών των κτηματογραφήσεων έχει ολοκληρωθεί αλλά ακόμα δεν υπογράφει οι συμβάσεις. Σε εκκρεμότητα είναι επίσης η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών, καθώς και η οριοθέτηση της ζώνης του αιγιαλού και των προστατευόμενων περιοχών, στοιχεία απαραίτητα προκειμένου το υπόβαθρο των πληροφοριών του Κτηματολογίου να είναι πλήρες και να έχει πραγματικό νόημα η λειτουργία του. Δεν αρκεί δηλαδή να καταγραφούν ηλεκτρονικά οι ιδιωτικές και δημόσιες περιουσίες και να καταργηθούν μετά από 200 χρόνια οι χειρόγραφες καταγραφές .Στην πλήρη ανάπτυξή τους τα Κτηματολογικά Γραφεία ενημερώνουν :για τις αξίες των ακινήτων ανά περιοχή, για τα δίκτυα υποδομών για τις χρήσεις των ακινήτων, τους όρους δόμησης .Πληροφορίες που διευκολύνουν πλήθος άλλων δραστηριοτήτων ,από την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας μέχρι άδεια λειτουργίας μιας νέας επιχείρησης ή την προώθηση μιας επένδυσης. Λόγος άλλωστε που το Κτηματολόγιο έχει χαρακτηριστεί ως το μεγαλύτερο από τα μεγάλα έργα της χώρας.