Περισσότερες από 2.665.516 αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα στον ΕΦΚΑ και έχουν ήδη εγκριθεί για τη χορήγηση κοινωνικού μερίσματος περί τις 1.129.756.

Του Αντώνη Βασιλόπουλου

Μέσο ποσό ανά αίτηση για τους δικαιούχους σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων είναι τα 572,46 ευρώ, ενώ οι ακυρωμένες αιτήσεις ανέρχονται στις 276.824 και οι μη εγκεκριμένες στις 565.913 Οι μη ολοκληρωμένες αιτήσεις (πιθανές μη εγκρίσεις, αναμονή συναίνεσης) ανέρχονται στις 558.156 εκ τν οποίων πιθανότητα έγκρισης έχουν οι 58.374.

Διακριτά ΑΜΚΑ (άτομα) που συμμετέχουν στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν ανέρχονται σε 5.309.594 με διακριτά ΑΜΚΑ (άτομα) που συμμετέχουν στις εγκεκριμένες αιτήσεις σε 2.820.267.

Ακυρώσεις αιτήσεων

Κατά την υποβολή εντοπίστηκε πολύ περιορισμένος αριθμός αιτήσεων (1.807) που περιέχουν λάθος στοιχεία στην σύνθεση του νοικοκυριού λόγω αστοχίας των συστημάτων.
Στο σύστημα προστέθηκε η δυνατότητα προσθήκης παιδιού. Αυτό επιτρέπεται σε δυο περιπτώσεις: αν το παιδί έχει γεννηθεί εντός του 2017 ή εφόσον κάποιος από τους γονείς λαμβάνει οικογενειακό επίδομα για το παιδί. Αυτή η δυνατότητα έρχεται να δώσει λύση σε προβλήματα που έχουν εμφανιστεί λόγω λάθους δήλωσης ΑΜΚΑ στο Ε1.