Η διαδικασία διαγραφής των παλαιών αμφισβητούμενων οφειλών προς τα Ταμεία ουσιαστικά ξεκίνησε με τη χθεσινή δημοσίευση των υπουργικών αποφάσεων σε ΦΕΚ και άμεσα θα ανοίξει από τον ΕΦΚΑ η ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία θα υποβάλλονται οι αιτήσεις από τους ασφαλισμένους.

Του Πέτρου Πετρόπουλου

Όπως αναφέρουν και οι τρεις υπουργικές αποφάσεις, τις οποίες υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσος Πετρόπουλος, από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και μέχρι την έκδοση απόφασης από τον ΕΦΚΑ, αναστέλλονται τα μέτρα διοικητικής εκτέλεσης (πλειστηριασμοί, ηλεκτρονικά κατασχετήρια κ.λπ.) σε βάρος του οφειλέτη.

Η αναστολή δεν επέρχεται σε περίπτωση «προδήλως αβάσιμης ή προσχηματικής αίτησης». Επειδή πρόκειται για περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης, διευκρινίζεται πως ακόμη και όποιος έχει χρέη στο βασικό του Ταμείο (π.χ. ΙΚΑ ή ΟΓΑ) δεν αποκλείεται από την ρύθμιση.

Αναλυτικά η διαδικασία περιλαμβάνει τέσσερα βήματα:

  1. Ο ασφαλισμένος - οφειλέτης υποβάλλει αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού φορέα τις οφειλές του οποίου ζητεί να διαγραφούν. Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς τον ΕΦΚΑ σε ηλεκτρονική πλατφόρμα.
  2. Με την υποβολή της αίτησης ενημερώνεται αυτόματα το ΚΕΑΟ το οποίο «παγώνει» τις διαδικασίες εκτέλεσης των αναγκαστικών μέτρων που τυχόν βρίσκονται σε εξέλιξη για ένα εύλογο χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει να εξεταστεί και να εκκαθαριστεί το αίτημα.
  3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ αναλαμβάνουν να ελέγξουν τον ασφαλιστικό βίο του αιτούντα και να διασταυρώσουν κρίσιμα στοιχεία ώστε να καταλήξουν σε διαπιστωτική πράξη για την διαγραφή των χρεών ή την απόρριψη του αιτήματος.
  4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ διαβιβάζουν στο ΚΕΑΟ την πράξη διαγραφής ή την απόρριψη του αιτήματος και αντιστοίχως το ΚΕΑΟ διαγράφει τις οφειλές ή «ξεπαγώνει» τα αναγκαστικά μέτρα.