Μια σειρά από υποχρεώσεις θα πρέπει να εκπληρώσουν έως αύριο 29 Δεκεμβρίου, εκτός αν πληρώσουν ηλεκτρονικά, εκατομμύρια φορολογούμενοι, από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων για το 2018 και την τέταρτη δόση του ΕΝΦΙΑ, μέχρι τον ΦΠΑ και τη δόση ρύθμισης των οφειλών τους στην οποία τυχόν έχουν ενταχθεί.

Του Γιάννη Αγουρίδη

Οι φορολογούμενοι καλούνται να εκπληρώσουν τις εξής υποχρεώσεις:

-Τέλη κυκλοφορίας. Αυτά, ανάλογα με τα κυβικά και το έτος πρώτης κυκλοφορίας, κυμαίνονται από 22 έως 1.230 ευρώ για τα οχήματα που κυκλοφόρησαν έως το 2000, από 22 έως 1.260 ευρώ από 2001 έως 2005, από 22 έως 1.380 ευρώ από 2006 έως 2010. Για αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν από 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά τα τέλη υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές ρύπων. Οι υπόχρεοι μπορούν να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο στην ιστοσελίδα www.aade.gr.

- ΕΝΦΙΑ. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων υποχρεούνται στην καταβολή της τέταρτης δόσης του ΕΝΦΙΑ. Η τελευταία δόση έχει προθεσμία τέλος Ιανουαρίου 2018.

- Τελευταία δόση φόρου εισοδήματος. Τα νομικά πρόσωπα καταβάλλουν την τελευταία δόση φόρου εισοδήματος.

- Γονικές παροχές ή δωρεές χρηματικών ποσών. Όσοι κινδυνεύουν με τις δηλώσεις 2018 να υπαχθούν στα τεκμήρια διαβίωσης μπορούν να αποφύγουν επιβολή έξτρα φόρου με κάλυψη τεκμηρίων από δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών. Σημειώνεται πως η γονική παροχή μπορεί να γίνει ή με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με δήλωση στην εφορία του δωρητή. Πάντως, και στις δύο περιπτώσεις, η φορολογία είναι ίδια και ανέρχεται σε 10% επί του ποσού που παρέχεται. Δωρεά χρηματικού ποσού θεωρείται όταν κάποιος, πλην γονέων, δίνει χρήματα σε κάποιον άλλο χωρίς αντάλλαγμα. Αυτό μπορεί να γίνει ή με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με δήλωση στην εφορία του δωρητή. Και στις δύο περιπτώσεις η φορολογία είναι ίδια και ανέρχεται σε 20% ή 40% επί του ποσού που δωρίζεται ανάλογα με τη συγγένεια.

Φορολογική δήλωση από κληρονόμους. Οι κληρονόμοι θα πρέπει να καταθέσουν χειρόγραφα στην εφορία τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογουμένου που απεβίωσε το 2016.

-Δήλωση αναδρομικών αποδοχών οι οποίες εισπράχθηκαν το φορολογικό έτος 2016.

-Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Υπαχθέντες σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο πρέπει να εξοφλήσουν ακόμη μία μηνιαία δόση.

-ΦΠΑ. Επιχειρήσεις οι οποίες τηρούν διπλογραφικό σύστημα καταβάλλουν έως και αύριο τον ΦΠΑ του Νοεμβρίου.

-Μερίσματα. Τα νομικά πρόσωπα καταβάλλουν την παρακράτηση του 15% στα μερίσματα που διένειμαν.