Με ανακοινώσεις του, ο ΕΦΚΑ ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους πως προχωρά στην παράταση προθεσμιών που έχουν να κάνουν με καταβολή εισφορών αλλά και υποβολή ΑΠΔ, τόσο για διάφορων ειδών εταιρείες όσο και για μη μισθωτούς.

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής εισφορών Μαΐου 2019 για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους

Παρατείνεται έως τη Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019, η προθεσμία καταβολής εισφορών Μαΐου 2019 για τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), η παράταση είναι επιβεβλημένη, καθόσον η έκδοση εισφορών Μαΐου συνδέεται μηχανογραφικά με την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018, η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη.

Την ίδια ημερομηνία, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς, μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).

Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή των εισφορών, παραμένουν ενεργά, μέχρι την ημερομηνία αυτή (ρυθμίσεις, ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα).

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των ΑΠΔ και καταβολής εισφορών για την ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για την ασφάλιση μελών ή και διαχειριστών εταιρειών μορφής ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ μισθολογικών περιόδων 06/2018-03/2019 έως τη Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, η παράταση κρίνεται σκόπιμη για τη διευκόλυνση των υπόχρεων, λόγω του όγκου των υποβληθεισών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων.