Τις αναθεωρημένες προβλέψεις της για την ελληνική οικονομία δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τα στοιχεία για την ανάπτυξη να είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του κυβερνητικού προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, στο 1,8% του ΑΕΠ αναμένεται να φτάσει η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2019, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για το 2020 η Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη ύψους 2,3% του ΑΕΠ και για το 2021 2% του ΑΕΠ. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,8% το επόμενο έτος και εκτιμά πως για το 2019 η ανάπτυξη θα φτάσει το 2%.

Σε ό,τι αφορά την ανεργία, η Επιτροπή προβλέπει πως θα μειωθεί στο 17,3%. Το 2020 προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω στο 15,4% και το 2021 στο 14%. Στην απασχόληση προβλέπεται σταθερή αύξηση κατά 2,2% το 2019 και το 2020 και 1,4% το 2021.

Το πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης αναμένεται να κλείσει στο 1,3% το 2019 και να διαμορφωθεί στο 1% το 2020 και στο 1,1% το 2021. Όσον αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα, η Επιτροπή προβλέπει ότι θα φτάσει φέτος το 3,8%, ενώ το 2020 και το 2021 δεν αναμένεται να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με την επίτευξη των συμφωνηθέντων.

Σε ό,τι αφορά τη μείωση του δημόσιου χρέους, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, θα ανέλθει στο 175,2% το 2019, ενώ για το 2020 προβλέπεται ότι θα μειωθεί στο 169,3% και το 2021 στο 163,1%.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 0,5% το 2019, στο 0,6% το 2020 και στο 0,9% το 2021.

Τέλος, αναφορικά με τις επενδύσεις η Επιτροπή κάνει λόγο για αύξηση 10,1% το 2019 και περαιτέρω ενίσχυσή τους κατά 12,5% και 8,1% αντίστοιχα, το 2020 και το 2021.