Όλο και περισσότεροι πολίτες ξεκινούν την διαδικασία ενεργοποίησης του συστήματος κρατικής βοήθειας για τη ρύθμιση των οφειλών τους με ταυτόχρονη προστασία της πρώτης κατοικίας, ωστόσο ελάχιστοι έχουν καταφέρει να την ολοκληρώσουν.

Ολοκληρώθηκε η 19η εβδομάδα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Ξεπέρασαν τους 31.000 οι χρήστες που ξεκίνησαν τη διαδικασία αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με υποθήκη στην κύρια κατοικία.

Ωστόσο η όλη διαδικασία φαίνεται να μην είναι γρήγορα, τουλάχιστον μέχρι τώρα, αφού μόλις 7 δανειολήπτες έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο, όπου έχουν δεχτεί την ρύθμιση που τους έγινε και ταυτόχρονα το κράτος έχει εγκρίνει την επιδότηση που θα τους δοθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, αθροιστικά από την 1η Ιουλίου 2019 έως τις 10 Νοεμβρίου 2019:

- Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 46.471 χρήστες.

- Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 31.217 χρήστες.

- Έχουν υποβληθεί 321 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.

- Έχουν δοθεί 66 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες.

- Έχουν ήδη αποδεχθεί 14 προτάσεις ρύθμισης οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.

- Έχει ήδη εγκριθεί η κρατική επιδότηση σε επτά πολίτες.