Ολοκληρώθηκε η 28η εβδομάδα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με υποθήκη στην κύρια κατοικία.

Εδώ, παρά τις συστηματικές και φιλότιμες προσπάθειες των ανθρώπων που ασχολούνται, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι μόνο ότι πήραν επιδότηση μόνο 88 πολίτες, αλλά δείτε ότι μόνο σε μία από τις τρείς αιτήσεις που φτάνουν στις τράπεζες, γίνεται πρόταση ρύθμισης. Και αυτό όταν σωρηδόν εκχωρούνται(πωλούνται, τιτλοποιούνται) "κόκκινα'' δάνεια σε funds και μάλιστα σε τιμές εξευτελιστικές...

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αθροιστικά από 1η Ιουλίου 2019 μέχρι 10 Ιανουαρίου 2020:

- Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα 59.802 ενδιαφερόμενοι χρήστες.

- Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 39.689 χρήστες.

- Έχουν υποβληθεί 1.548 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.

- Έχουν δοθεί 491 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες.

- Έχουν ήδη αποδεχθεί 172 προτάσεις ρύθμισης οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.

- Έχει ήδη εγκριθεί η κρατική επιδότηση σε 88 πολίτες.