Σαρωτικές αλλαγές στον ΟΓΑ που μετατρέπεται σε Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), επέρχονται με νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που κατατέθηκε στη Βουλή.

Του Αντώνη Βασιλόπουλου

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται όλες οι ρυθμίσεις ιδίως για τη μεταφορά και διαχείριση των όλων των μορφών επιδομάτων που χορηγούνται σε διάφορες κατηγορίες πολιτών μέσα από μια πλατφόρμα, ώστε το κράτος να γνωρίζει τι χορηγεί.

Μεταξύ άλλων, δημιουργείται «Ενοποιημένο Μητρώο ΟΠΕΚΑ» (ΕΜΟ), στο οποίο καταχωρίζονται οι δικαιούχοι των πάσης φύσης προνοιακών παροχών και οικονομικών ενισχύσεων του Οργανισμού, καθώς επίσης και οι οφειλέτες του, εν ζωή και θανόντες.

Τα απαραίτητα για την τήρηση του Ενοποιημένου Μητρώου δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες αντλούνται με απευθείας και σε πραγματικό χρόνο διασύνδεση του ΟΠΕΚΑ, ιδίως από τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, των αρχείων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), καθώς και από κάθε άλλη ψηφιακή βάση δεδομένων και μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που τηρεί δεδομένα και στοιχεία που σχετίζονται με τη σύννομη χορήγηση των προνοιακών παροχών του ΟΠΕΚΑ.

Επίσης, ρυθμίζεται το πλαίσιο της λειτουργικής διασύνδεσης του ΟΠΕΚΑ με τα Κέντρα Κοινότητας, για την εκπλήρωση των σκοπών του Οργανισμού.

Ο ΟΠΕΚΑ θα χορηγεί και θα διαχειρίζεται τις εξής παροχές:

Το επίδομα παιδιού.

Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες.

Τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και τα έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Τις παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

Επιδόματα σε άτομα με αναπηρία.

Προνοιακές παροχές, οικονομικές και εισοδηματικές ενισχύσεις και κοινωνικές υπηρεσίες για την οικονομική στήριξη – ενίσχυση ειδικών και ευπαθών ομάδων.Τα επιδόματα που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία είναι τα ακόλουθα: α) Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους.β) Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος. δ) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση. ε) Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου. στ) Ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS). Κλπ

Σε ό,τι αφορά τις προνοιακές παροχές, τις οικονομικές και τις εισοδηματικές ενισχύσεις και τις κοινωνικές υπηρεσίες και την οικονομική στήριξη των ευπαθών ομάδων, που θα χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, αυτές είναι οι εξής:

α) Το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες.

β) Η εισοδηματική ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών.

γ) Η Κάρτα μετακίνησης Πολυτέκνων.

δ) Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

ε) Προγράμματα και δράσεις προνοιακής πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που του ανατίθενται.

στ) Η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους μοναχούς και μοναχές που είναι εγγεγραμμένοι στα μοναχολόγια Ιερών Μονών ή Μητροπόλεων της Ελλάδας, εγκαταβιούν στις Ιερές Μονές ή τα εξαρτήματα αυτών και δεν συνταξιοδοτούνται από Φορέα ημεδαπής, πλην ΟΠΕΚΑ, ή αλλοδαπής. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται και στους Έλληνες το γένος, κληρικούς και μοναχούς των Πατριαρχείων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και μοναχούς της Ιεράς Μονής Σινά.