Σε λειτουργία βρίσκεται η πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του υπουργείου Οικονομικών, για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2», το οποίο προσφέρει στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού.

Το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:

- Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.

- Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.

- Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που φτάνουν μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης.

- Επιδότηση δόσης μέχρι και 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προκειμένου να τα ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

- Βασική προϋπόθεση ένταξης στο Πρόγραμμα είναι τα έσοδα της επιχείρησης το έτος 2020 να ήταν μειωμένα κατά τουλάχιστον 20%, συγκριτικά με το έτος 2019.

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 2», μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ (http://www.keyd.gov.gr/ ή http://ofeiles.gov.gr) έως τις 9 Μαΐου 2021, μέσω μιας απλής διαδικασίας, δίχως να απαιτείται η συνυποβολή δικαιολογητικών για δεδομένα και πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες στις βάσεις δεδομένων Δημοσίου, τραπεζών και διαχειριστών δανείων.

Η συνεισφορά του Δημοσίου για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα ανέρχεται στα εξής ποσοστά:

Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια:

Στο 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο τρίμηνο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια:

Στο 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο τρίμηνο και στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Η διαδικασία της κρατικής επιδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε βήματα:

1ον. Υποβολή αίτησης: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.keyd.gov.gr/ ή http://ofeiles.gov.gr).

2ον. Έλεγχος επιλεξιμότητας: Στις υποψήφιες προς επιδότηση επιχειρήσεις θα διενεργηθούν ηλεκτρονικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

3ον. Έγκριση επιδότησης: Εφόσον η επιχείρηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, εκδίδεται από την ΕΓΔΙΧ ηλεκτρονική Απόφαση Έγκρισης Επιδότησης και κοινοποιείται ηλεκτρονικά στην επιλέξιμη επιχείρηση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ο οφειλέτης ειδοποιείται μέσω e-mail.

4ον. Ρύθμιση δανείων: Σε περίπτωση που η επιλέξιμη επιχείρηση διατηρεί μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τη συνεργαζόμενη τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείων της, ώστε να προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της.

5ον. Καταβολή επιδότησης: Το χρονικό σημείο καταβολή της επιδότησης έχει ως εξής: α) στις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης, β) στις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με τη συνεργαζόμενη τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου της. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, η πληρωμή πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μήνα.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν επιπλέον ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 2» και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, μπορούν να απευθυνθούν στα 50 Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της ΕΓΔΙΧ που λειτουργούν πανελλαδικά, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 213.212.5730.

«Το Υπουργείο Οικονομικών, με το παρόν πρόγραμμα, αποδεικνύει έμπρακτα ότι είναι αρωγός της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της παρέχει ουσιαστική στήριξη, ώστε να ξεπεράσει τον οικονομικό αντίκτυπο της υγειονομικής κρίσης. Παράλληλα, επιβραβεύει τη συνέπεια και ενισχύει την κουλτούρα πληρωμών» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.

 

 Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για την επιδότηση τόκων δανείων ΜμΕ για αντιμετώπιση της πανδημίας

Δημοσιεύθηκε το αρχείο των συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων, καθώς και το εγχειρίδιο υποβολής πρότασης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)  για τη δράση «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου Covid-19 (Β κύκλος)».

Οι ενδιαφερόμενοι θα αναζητήσουν τα αρχεία στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ.

Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης

- Που μπορώ να βρω την αναλυτική προκήρυξη του προγράμματος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η αναλυτική προκήρυξη και άλλα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμες στην καρτέλα «Πληροφορίες» στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr).

Επιπλέον υπάρχουν και στον σύνδεσμο http://eysed.gge.gov.gr , και ειδικότερα στις «Θεματικές Κατηγορίες» κατηγορία: 2. Επιδότηση τόκων (Β Κύκλος 2021) http://eysed.gge.gov.gr/?p=2916

Απευθείας ο σύνδεσμος είναι :

http://eysed.gge.gov.gr/wp-content/uploads/2021/03/B.757_25022021_Prosklisi- B_KYKLOS_Epidotisis_Tokon.pdf

- Προκειμένου να υποβάλουμε αίτημα στο πρόγραμμα Β' Κύκλος επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων στο www.ependyseis.gr/mis , ποια δράση επιλέγεται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr/mis, θα κάνετε είσοδο στο σύστημα, πληκτρολογώντας τους κωδικούς που ήδη έχετε, και στη συνέχεια, από το μενού αριστερά θα επιλέξετε: «βοηθητικά - προσθήκη υπηρεσιών» και θα κάνετε προσθήκη τη δράση «Β' κύκλος επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων».

- Για την αίτηση επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων Β ́ κύκλος, για όσους έχουν υποβάλει αίτημα και για τον α ́ κύκλο, θα ισχύουν οι ίδιοι κωδικοί, ή θα πρέπει να γίνει νέα εγγραφή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για όσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει αίτημα και στον α ́ κύκλο, θα εξακολουθούν να ισχύουν οι ίδιοι κωδικοί εισόδου στο ΠΣΚΕ.

- Αν υπάρχουν δάνεια σε δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να γίνουν δύο διαφορετικά αιτήματα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αν υπάρχουν δάνεια της ίδιας επιχείρησης σε δύο ή περισσότερα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, θα πρέπει να υποβληθεί 1 αίτημα για κάθε Χ.Ι.

Υπεύθυνες δηλώσεις και δικαιολογητικά

- Στην περίπτωση όπου στην Αίτηση για το πρόγραμμα έχουν γίνει λάθη ή έχουν επισυναφθεί λάθος δικαιολογητικά, μπορεί να γίνει κάποια ενέργεια εκ μέρους μας για την διόρθωση τους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν είναι δυνατόν να γίνει αναίρεση της αίτησης. Παρακαλώ επικοινωνήστε με την Τράπεζά σας, καθώς ο αξιολογητής έχει την δυνατότητα να ανεβάσει στο σύστημα οποιοδήποτε επί πλέον στοιχείο του προσκομίσετε. Σε κάθε περίπτωση, αν η αίτησή σας απορριφθεί, μπορείτε να υποβάλετε νέα αίτηση

- Θα μπορούσε κανείς να βρει κάπου έτοιμη (σε μορφή αρχείου) την υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος ΙΙ που απαιτείται στο πλαίσιο της αίτησης για την πρόσκληση "Β' κύκλος επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων πληγέντων από Covid 19 MME" προκειμένου να αντιγράψει επακριβώς το κείμενο και να μην υπάρξουν λάθη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης παρέχεται στις σχετικές αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σε επεξεργάσιμη μορφή παρέχεται από το ΠΣΚΕ (www. ependyseis.gr), στο οποίο ο χρήστης, αφού κάνει εισαγωγή στην παρούσα δράση, η υπεύθυνη δήλωση όπως και η πρόσκληση της δράσης είναι διαθέσιμες στην καρτέλα «Πληροφορίες».

Επίσης, η έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης γίνεται και μέσω του ιστότοπου www.gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai- exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses).

- Σε περιπτώσεις μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με το παράρτημα των δικαιολογητικών δεν είναι υποχρεωτική η υπεύθυνη δήλωση του λογιστή, όμως το σύστημα δεν επιτρέπει την υποβολή της αίτησης δίχως επισύναψη αυτής της υπεύθυνης δήλωσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: η υποβολή της Υ/Δ λογιστή απαιτείται από το ΠΣΚΕ, η οποία είναι διαθέσιμη στο μενού πληροφορίες: α «υπόδειγμα Υ/Δ λογιστή της επιχείρησης». Σε περίπτωση μικρής η πολύ μικρής επιχείρησης τσεκάρετε την επιλογή 3 ή 4 αντίστοιχα.

- Στην υπεύθυνη δήλωση σώρευσης ποιες επιδοτήσεις πρέπει να συμπεριληφθούν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι ενισχύσεις που έχουν δοθεί με τα καθεστώτα του προσωρινού πλαισίου (Βλ. https://www.espa.gr/el/documents/kathestota_enisxysis_5_6.pdf)

- Η υπεύθυνη δήλωση σώρευσης του Παραρτήματος VII συμπληρώνεται ακόμα και από επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει επιδότηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, η Υ/Δ σώρευσης υποβάλλεται και από τις επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει επιδότηση.

- Στην περίπτωση που μια επιχείρηση κλείνει τη χρήση της στις 30/06 και όχι στις 31/12, ποιες καταστάσεις Φ2 πρέπει να υποβάλλουμε ηλεκτρονικά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εξετάζεται η πτώση του κύκλου εργασιών ανάμεσα στο έτος 2019 και το 2020 για την αντίστοιχη περίοδο αναφοράς. Επομένως, για την περίπτωση που η χρήση κλείνει στις 30/06, συγκρίνεται το διάστημα 01/07/2018-30/06/2019 με το 01/07/2019- 30/06/2020. Για τις περιπτώσεις που δεν υφίσταται πλήρες έτος, γίνεται αναγωγή στο διάστημα λειτουργίας, όπως αναφέρει η ΥΑ.

Επισυνάπτονται οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το διάστημα 1/7/2019-30/6/2020.

- Σύμφωνα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (α/α 5α) η επιχείρηση πρέπει να προσκομίσει περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του έτους 2020. Θα πρέπει να προσκομίσουμε όλα τα Φ2 του έτους (αρχικά και τροποποιητικά) ή μόνο το τελευταίο τροποποιητικό που έχει υποβάλει η επιχείρηση για κάθε μήνα ή τρίμηνο (ανάλογα τα βιβλία που διαθέτει η επιχείρηση);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η επιχείρηση αναρτά στο ΠΣΚΕ τις αρχικές δηλώσεις ΦΠΑ, ή, εφόσον υπάρχουν τροποποιητικές, την τελευταία εξ αυτών , -πιο πρόσφατη-, για κάθε μήνα ή τρίμηνο, ανάλογα με τα βιβλία της επιχείρησης.

- Αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα "Β' κύκλος επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων πληγέντων από Covid 19 MME" παρακαλώ πολύ να μας διευκρινίσετε για το αν οι υπεύθυνες δηλώσεις του λογιστή και του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας χρειάζονται επικύρωση, αν πρέπει να φέρουν γνήσιο υπογραφής είτε από ΚΕΠ είτε από το gov.gr, ή αν αρκεί η υποβολή τους με απλή υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν απαιτείται επικύρωση των Υπεύθυνων Δηλώσεων. Οι Υ/Δ είναι αποδεκτές είτε υποβληθούν με απλή υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης, είτε η υποβολή γίνει μέσω του ιστότοπου www.gov.gr.

- Η δήλωση ΜΜΕ θα συμπληρωθεί βάσει των στοιχείων ποιας διαχειριστικής χρήσης; (2019 ή 2020)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η δήλωση ΜΜΕ θα συμπληρωθεί βάσει των στοιχείων της Διαχειριστικής χρήσης του 2019

- Για τα στοιχεία του προσωπικού, θα συμπληρωθεί η δήλωση αναφορικά με τις ΕΜΕ βάσει των δεδομένων της διαχειριστικής χρήσης του 2019;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η δήλωση για τις ΕΜΕ ( στοιχεία του προσωπικού), θα συμπληρωθεί επίσης βάσει των δεδομένων της διαχειριστικής χρήσης του 2019.

Επιλεξιμότητα

- Αναφορικά με την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων (β ́κυκλος) του Α' τριμήνου του 2021, μπορούν να συμπεριληφθούν τα δάνεια που χορηγήθηκαν μέσω του Προγράμματος ΤΕΠΙΧ τα έτη 2016-2017;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα δάνεια που εξαιρούνται από την υπαγωγή στην παρούσα δράση αναφέρονται στην παράγραφο 1 του κεφ. 6 της πρόσκλησης και ειδικά στο σημείο:

«Δεν καλύπτονται από τη χρηματοδότηση της παρούσας δράσης τόκοι δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid - 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας»

- Παρακαλώ να μου διευκρινίσετε αν το δάνειο υπό μορφή leasing υπάγεται με κάποια μορφή στην πρόσκληση για τον Β κύκλο επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι επιλέξιμες μορφές δανείων είναι περιοριστικά αυτές που αναφέρονται στην ΥΑ.

Οι μορφές Δανείων Factoring, (χρηματοδότηση τιμολογίων πωλήσεων και αγορών μέσω εκχώρησης), Leasing , δεν περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη δράση, καθώς , σύμφωνα με την πρόσκληση, (Κεφ 2.) :

"η συγκεκριμένη Δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία με τη μορφή κάλυψης των τόκων των δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών",

και περιοριστικά (Κεφ 6.):

"Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης (όπως αποτυπώνεται στη σχετική υπογεγραμμένη δανειακή σύμβαση), περιλαμβανομένων και των κοινοπρακτικών δανείων και συμβάσεων πίστωσης (ανοιχτών αλληλόχρεων λογαριασμών), καθώς επίσης και:

(α) τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων (άρθρο 10 του ν. 3156/2003),

(β) δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης (άρθρα 1 - 3 του ν. 4354/2015)

(γ) δανείων τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει Ειδικός Εκκαθαριστής των υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ...".