Περί τα 1,6 δισ. ευρώ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου πραγματοποίησε το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε. Στα 3,9 δισ. ανέρχονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου.

Του Γιάννη Αγουρίδη

Τα στοιχεία δείχνουν ότι στη διάρκεια του έτους δείχνουν πληρωμές 903,1 εκατ. ευρώ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, στα 194,1 εκατ. ευρώ έφτασαν οι επιστροφές φόρων και στα 511,1 εκατ. οι πληρωμές εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Εν τω μεταξύ, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου ανέρχονται σε 3,977 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 645 εκατ. ευρώ αφορούν εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, τα 765 εκατ. εκκρεμείς επιστροφές φόρων και 2,567 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές.

Στο τέλος του έτους, τα ταμειακά διαθέσιμα του δημοσίου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ανέρχονταν σε 315 εκατ. ευρώ.