Την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης σε μερίδα συνταξιούχων καθώς και σε άτομα με ειδικές ανάγκες ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός, ως μέτρο αντιμετώπισης των μεγάλων συνεπειών της ανόδου των τιμών σε ενέργεια και καταναλωτικά προϊόντα.

Εν αναμονή των οριστικών αποφάσεων, πηγές εντός της κυβέρνησης διέρρευσαν στοιχεία για το ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι της ενίσχυσης.

Χαμηλοσυνταξιούχοι

  • Συνταξιούχοι που έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 7.200 ευρώ (600 ευρώ μηνιαίως) και ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.400 ευρώ.
  • Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 200.000 ευρώ.

Η ενίσχυση θα καταβληθεί τέλη Δεκεμβρίου.

Ύψος ενίσχυσης: 250 ευρώ συν 50 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη.

Αφορά περίπου 830.000 συνταξιούχους που πληρούν τα κριτήρια. Κόστος: 210 εκατ. ευρώ.

ΑΜΕΑ

  • Δικαιούχοι είναι όσοι λαμβάνουν επίδομα ΑΜΕΑ του ΟΠΕΚΑ.

Το ύψος της ενίσχυσης θα ανέλθει σε 250 ευρώ για περίπου 173.000 δικαιούχους.

Η ενίσχυση θα καταβληθεί τέλη Δεκεμβρίου.

Το κόστος ανέρχεται σε 43,5 εκατ. ευρώ.