Έως τις 18 Απριλίου 2022, πρόκειται να παραταθεί άμεσα και αυτόματα η ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ. 

Σύμφωνα με ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), η παράταση αναμένεται να δοθεί για την αποφυγή συνωστισμού στα καταστήματα του φορέα, λόγω μη έγκαιρης εκκαθάρισης των γραμματίων προείσπραξης, χρεωστικών υπολοίπων και λοιπών κατά περίπτωση εκκρεμοτήτων