Αύξηση παρουσίασαν οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δίμηνο, φτάνοντας τα 2,601 δισ. ευρώ, με αύξηση της τάξεως του 1,9 δισ. ευρώ το Φεβρουάριο και 693 εκατ. ευρώ το Γενάρη, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Του Γιάννη Αγουρίδη

Όπως διευκρινίζεται από την ΑΑΔΕ, «το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος των 2,601 δισ. ευρώ που έχει προστεθεί στα βιβλία έως τις 31-1-2018 (περίοδος αναφοράς Φεβρουαρίου), με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών προκύπτει από 1,9 εκατομμύρια οφειλέτες, εκ των οποίων 26 οφειλέτες μόνο διαμορφώνουν το 1 δισ. ευρώ».

Αθροιστικά, το υπόλειμμα των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το Δημόσιο έχει φτάσει τα 101,609 δισ. ευρώ εκ των οποίων 14,023 δισ. ευρώ έχουν χαρακτηριστεί επισήμως «ανεπίδεκτα είσπραξης», διαμορφώνοντας τα εν δυνάμει εισπράξιμα σε 87,586 δισ. ευρώ.

Αναφορικά με τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, τον Φεβρουάριο περί τους 1.088.696 φορολογούμενοι βρίσκονται υπό τον κλοιό κατασχέσεων, πλειστηριασμών και δεσμεύσεων περιουσιακών τους στοιχείων.

Το πλήθος των φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις υποχώρησε από τα 4.107.315 σε 3.964.279, ενώ μείωση κατέγραψε και το πλήθος όσων βρίσκονται υπό τον κίνδυνο αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, από 1.757.439 σε 1.739.301.