Ο εβδομαδιαίος δείκτης που παρακολουθεί την διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων από την Κίνα (CCFI) καταγράφηκε στις 804,46 μονάδες, αυξημένος κατά 1,6%, από το επίπεδο της προηγούμενης εβδομαδιαίας μέτρησής του.

Η αύξηση της τιμής του, αποδίδεται στην αύξηση κατά 6,3% που κατέγραψε ένας συγγενικός δείκτης του, ο οποίος και παρακολουθεί την διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων προς την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ.

Από την άλλη μεριά, η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων προς τη Νότια Αμερική μειώθηκε κατά 3,6%.