Η βιομηχανική παραγωγή και η πορεία της στο 2ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους είναι το βασικό θέμα ανάλυσης στο οικονομικό δελτίο «7 Ημέρες Οικονομία» αυτής της εβδομάδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η ετήσια μεταβολή (YoY%) του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής (εποχικά διορθωμένα στοιχεία) παρουσίασε επιβράδυνση το 2ο τρίμηνο 2019 (βλέπε Σχήμα 1). Συγκεκριμένα, μειώθηκε στο 0,6% από 1,4% το προηγούμενο τρίμηνο. Σε όρους τριμηνιαίας μεταβολής (QoQ%) καταγράφηκε συρρίκνωση -1,4% από -0,2% το 1ο τρίμηνο 2019. Τέλος, για το σύνολο του 1ου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα αυξήθηκε σε ετήσια βάση 1,0% από 2,3% το 2ο εξάμηνο 2018, ενώ σε όρους εξαμηνιαίας μεταβολής συρρικνώθηκε -0,4% από ενίσχυση 1,5% το προηγούμενο εξάμηνο.

eurobank 16 8 s1

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των επί μέρους βασικών τομέων της βιομηχανίας (πλην κατασ-κευών), η επιβράδυνση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής το 2ο τρίμηνο 2019 προήλθε κυρίως από τους τομείς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού (βλέπε Πίνακα 1). Στον μεν πρώτο η παραγωγή μειώθηκε -4,7% και -7,0% σε ετήσια και σε τριμηνιαία βάση αντίστοιχα, στον δε δεύτερο η παραγωγή συρρικνώθηκε -2,1% και -3,0% σε ετήσια και σε τριμηνιαία βάση αντίστοιχα. Σημειώνουμε ότι οι τομείς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού συνεισέφεραν το 24,4% της πραγματικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (11,9% για τον πρώτο και 12,5% για τον δεύτερο), το 14,7% των πραγματικών επενδύσεων παγίων (10,6% και 4,1%) και το 11,6% της απασχόλησης (4,9% και 6,7%) του κλάδου της βιομηχανίας το 2017.

eurobank 16 8 p1

Ο τομέας της μεταποίησης (73,4% και 8,6% σε όρους συνεισφοράς πραγματικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στη βιομηχανία και στο σύνολο της οικονομίας αντίστοιχα το 2018, βλέπε Σχήμα 2) διαδραμάτισε αντισταθμιστικό ρόλο στην επιβράδυνση του συνόλου της βιομηχανικής παραγωγής το 2ο τρίμηνο 2019. Ο δείκτης παραγωγής του εν λόγω δείκτη ενισχύθηκε σε ετήσια βάση 2,6% καταγράφοντας επιτάχυνση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Εντούτοις, σε όρους τριμηνιαίας μεταβολής παρέμεινε στάσιμος, έπειτα από αύξηση 0,7% το 1ο τρίμηνο 2019. Για το σύνολο του 1ου εξαμήνου 2019, η παραγωγή στον τομέα της μεταποίησης αυξήθηκε σε ετήσια και σε εξαμηνιαία βάση κατά 2,2% και 1,2% αντίστοιχα (από 3,4% και 1,0% αντίστοιχα το 2ο εξάμηνο 2018). Όπως έχουμε αναφέρει σε παλαιότερο τεύχος του δελτίου 7 ΗΜΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (7ΗΟ), η επιβράδυνση του πραγματικού ρυθμού μεγέθυνσης της ΕΕ-28 και της Ευρωζώνης δημιουργεί κινδύνους για την οικονομική δραστηριότητα τόσο στον τομέα της ελληνικής μεταποίησης όσο και στο σύνολο της οικονομίας το 2019. 

eurobank 16 8 s2

Τα τρία τελευταία χρόνια ο τομέας της μεταποίησης στην Ελλάδα παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης με τη μέση ετήσια μεταβολή της πραγματικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας να διαμορφώνεται στο 3,4%. Ένα θετικό στοιχείο για την προοπτική των επενδύσεων στον εν λόγω τομέα είναι ότι από το τέλος του 2012, ο βαθμός χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού στη βιομηχανία – ένας δείκτης που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος – παρουσιάζει ανοδική τάση. Συγκεκριμένα, από 64,3% το 2012 ενισχύθηκε στο 70,9% το 2018. Η εν λόγω τιμή είναι οριακά υψηλότερη από αυτή του 2009, ωστόσο είναι μικρότερη -6,7% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 1995-2007. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που καλυφθεί το προαναφερθέν κενό, περαιτέρω ενίσχυσης της ζήτησης στο μέλλον θα πρέπει να καλυφθεί με ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας μέσω αύξησης των καθαρών επενδύσεων παγίων.

Το πλήρες δελτίο ΕΔΩ