Σε ανοδική πορεία η απασχόληση στην Ελλάδα το 1ο εξάμηνο του 2019 και μάλιστα για 10ο συνεχές εξάμηνο. Ταυτόχρονα  στο 34,0% ανέρχεται η ανάκτηση των απωλειών της κρίσης σε όρους θέσεων εργασίας, σύμφωνα με την εβδομαδιαίο report  της Eurobank "7 ημέρες οικονομία".

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, η απασχόληση (ηλικιακής ομάδας 15 ετών και άνω) στην ελληνική οικονομία ενισχύθηκε σε ετήσια βάση 2,5% το 1ο εξάμηνο του τρέχοντος έτους από 2,2% το 2ο εξάμηνο 2018. Ο εν λόγω ρυθμός μεταβολής αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά 93,1 χιλ (χιλιάδες) άτομα. Το 1ο εξάμηνο 2019 ήταν το 10ο στη σειρά με θετικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής για την απασχόληση στην ελληνική οικονομία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ανάκτηση του 34,0% των απωλειών της κρίσης σε όρους απασχολούμενων ατόμων. Λόγω της ισχνής επίδοσης της παραγωγικότητας της εργασίας, η αντίστοιχη ανάκτηση των απωλειών της κρίσης σε όρους πραγματικού ΑΕΠ είναι κατά πολύ μικρότερη (12,6%).

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αύξησης της απασχόλησης στην ελληνική οικονομία το 1ο εξάμηνο 2019 ήταν παρόμοια με τα αντίστοιχα των προηγούμενων ετών. Σε επίπεδο κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, κυριάρχησε ο τομέας του δημοσίου και ακολούθησαν εκείνοι του τουρισμού, της μεταφοράς και αποθήκευσης, της βιομηχανίας και της ενημέρωσης και επικοινωνίας. Αρνητική ήταν η ετήσια μεταβολή της απασχόλησης στους κλάδους της γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, στις δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών, στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες και στις κατασκευές.

Σε ότι αφορά την ταξινόμηση της απασχόλησης σε μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και βοηθούς στην οικογενειακή επιχείρηση, τα αποτελέσματα είχαν ως ακολούθως το 1ο εξάμηνο 2019. Το υποσύνολο των μισθωτών (το 66,5% του συνόλου των απασχολουμένων το 2018) ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 119,8 χιλ άτομα ή 4,8% ενώ και οι αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό αυξήθηκαν κατά 7,3 χιλ άτομα ή 2,6%. Στην αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκαν οι κατηγορίες των βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση και των αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό. Στην μεν πρώτη σημειώθηκε μείωση κατά -18,6 χιλ άτομα ή -12,8%, στη δε δεύτερη καταγράφηκε συρρίκνωση κατά -15,5 χιλ άτομα ή -1,8%. Τέλος, η ετήσια αύξηση της απασχόλησης στην Ελλάδα το 1ο εξάμηνο 2019 αφορούσε αποκλειστικά θέσεις πλήρους απασχόλησης (το 90,8% του συνόλου των απασχολουμένων το 2018) με τις αντίστοιχες της μερικής να έχουν οριακή αρνητική συνεισφορά.


Εν κατακλείδι, ο αριθμός των απασχολούμενων στην Ελλάδα ενισχύθηκε σε ετήσια βάση για 10ο συνεχές εξάμηνο το 1ο εξάμηνο 2019. Η ανάκτηση των απωλειών της κρίσης – σε όρους απασχόλησης – είναι στο 34,0% με το αντίστοιχο μέγεθος για το ΑΕΠ, ωστόσο να είναι αρκετά μικρότερο (12,6%) λόγω της ισχνής επίδοσης της παραγωγικότητας της εργασίας. Οι δυσοίωνες δημογραφικές προβλέψεις για την οικονομία της Ελλάδας αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κίνδυνο για την περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης στη μακροπρόθεσμη περίοδο.