Στο 16,8 % διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Σεπτέμβριο, μειωμένο κατά 2μονάδες σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2018 και οριακά χαμηλότερο από το αναθεωρημένο προς τα πάνω 16,9% τον Αύγουστο του 2019.

Σε επίπεδο τριμήνων, στο 16,4% διαμορφώθηκε το γ' τρίμηνο το ποσοστό της ανεργίας από 16,9% το προηγούμενο τρίμηνο (β' τρίμηνο του 2019) και 18,3% του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους,

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Σεπτέμβριο του 2019,  ανήλθε σε 3.913.254 άτομα. Οι άνεργοι ήταν 791.795 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) έφτασε τα 3.216.215.

Το ποσοστό στους νέους 15 έως 24 ετών αν και έχει μειωθεί παραμένει εξαιρετικά υψηλό, στο 32,4%. Το 2014 είχε εκτιναχθεί στο 51%. Στην ηλικία 25-34 ετών είναι 23,3%. 

Επιμένει επίσης το χάσμα ανδρών- γυναικών. Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας είναι στο 20,8%, ενώ στους άνδρες περίπου επτά μονάδες χαμηλότερο, στο 13,7%. 

Όσον αφορά στις περιφέρειες, την αρνητική πρωτιά έχουν Ήπειρος και Δυτική Μακεδονία, με το ποσοστό της ανεργίας στο 23,1%.