Συνεχίζεται, έστω και σε μικρό βαθμό, η υποχώρηση της ανεργίας στην Ελλάδα, όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Οκτώβριο.

Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο που μας πέρασε η ανεργία διαμορφώθηκε στο 16,6%. Το ποσοστό αυτό είναι κατά 0,2% μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο του Σεπτεμβρίου, ενώ είναι αρκετά χαμηλότερο από το αναθεωρημένο προς τα κάτω 18,5% τοθ Οκτωβρίου του 2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Οκτώβριο του 2019, εκτιμάται ότι ανέβηκε σε 3.926.163 άτομα, οι άνεργοι μειώθηκαν σε 780.913 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός υπολογίζεται σε 3.210.319 άτομα.

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 65.570 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2018 (+ 1,7%) και μειώθηκαν κατά 709 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2019 (αμελητέα μεταβολή), ενώ οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 98.069 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2018 (- 11,2%) και κατά 12.294 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2019 (- 1,5%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 12.988 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2018 (- 0,4%) και αυξήθηκαν κατά 9.095 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2019 (+ 0,3%).