Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019

Ξεκινάει στις 18 Φεβρουαρίου και λήγει στις λήγει στις 6 Μαΐου (ώρα 15:00) η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την κατάθεση επενδυτικών προτάσεων για χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ, μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην περιφέρεια Ηπείρου, με σκοπό την οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια.

Tags:

Εντός του Μαρτίου προκηρύσσονται, με μέση επιχορήγηση της τάξης του 50%, οι πρώτες δύο εξειδικευμένες δράσεις του ΕΣΠΑ για την εξοικονόμηση ενέργειας και την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στη βιομηχανία αλλά και στις επιχειρήσεις συνολικότερα.

Την τροποποίηση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις προσκλήσεις των δράσεων του ΕΣΠΑ: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση», ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Tags:

Την επιβράβευση των προσπαθειών της ελληνικής κυβέρνησης για την επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου, εξέφρασε η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνα Κρέτσου, ανακοινώνοντας την έγκριση συγχρηματοδοτούμενων πόρων 83,5 εκατ. ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Μια προσπάθεια να εμβαθύνει στην κατανόηση των προγραμμάτων χρηματοδότησης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί το 28σέλιδο ενημερωτικό σημείωμα που έχει δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική σελίδα Ινστιτούτου Μικρομεσαίων της Γενικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.

Ανακοινώθηκε ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων και κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης των ερευνητικών έργων του ΕΣΠΑ «Υδατοκαλλιέργειες», «Βιομηχανικά υλικά», «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό».

Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 και η Πολιτική Συνοχής στις Περιφέρειες Κρήτης Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων συζητούνται σε τριήμερη εκδήλωση στο Ηράκλειο. Εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ συμμετέχουν από σήμερα Δευτέρα έως την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου σε συναντήσεις χαρτογράφησης των υφιστάμενων δράσεων που αναπτύσσονται σε επίπεδο Περιφερειών, Δήμων και παραγωγικών φορέων-τάξεων.

Το 2018 ήταν η 4η συνεχόμενη χρονιά όπου η Ελλάδα βρέθηκε κορυφαίες θέσεις απορρόφησης του ΕΣΠΑ, με ποσοστό 25% (32% μαζί με την προκαταβολής), σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας. Το 1,5 δισ. ευρώ αγγίζουν τα κονδύλια.

Μία νέα δράση ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και των ερευνητικών υποδομών σε παραμεθόριες και νησιωτικές Περιφέρειες της χώρας, καθώς και σε Περιφέρειες που χρειάζονται ενίσχυση των επιδόσεών τους στην έρευνα και στην τεχνολογική ανάπτυξη, θα υλοποιήσουν ο Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ενέταξαν στις προσκλήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020), τη συγχρηματοδότηση της μετατροπής του κινητήρα των επαγγελματικών οχημάτων, σε κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Ροή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ