Νέα αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 13,22% καταγράφηκε στο τετράμηνο εφέτος και σε συνδυασμό με τη «πάγωμα» των εισαγωγών (μείωση 0,2%) επέφερε την περαιτέρω μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας κατά 15,1%. Τον Απρίλιο οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,4% και οι εξαγωγές κατά 11,6%. Το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε 4,6%. 

Ειδικότερα, σύμωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον μήνα Απρίλιο 2018 ανήλθε στο ποσό των 4,330 δισ. ευρώ (5,300 δισ. δολάρια) έναντι 4,146 δισ. ευρώ (4,433 δισ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 4,4%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Απρίλιο 2018 παρουσίασε μείωση κατά 335,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,9%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Απρίλιο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 194,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,0%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά τον μήνα Απρίλιο 2018 ανήλθε στο ποσό των 2,589 δισ. ευρώ (3,188 δισ. δολάρια) έναντι 2,320 δισ. ευρώ (2,496 δισ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 11,6%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Απρίλιο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 189,2 εκατ. ευρώ δηλαδή 12,4% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Απρίλιο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 179,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,8%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το μήνα Απρίλιο 2018 ανήλθε σε 1,741 δισ. ευρώ (2,112 δισ. δολάρια) έναντι 1,826 δισ. ευρώ (1,937 δισ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 4,6%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Απρίλιο 2018 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 524,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 28,3%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Απρίλιο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 15,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,2%.

Στο τετράμηνο οι εισαγωγές μειώθηκαν 0,2%

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2018 ανήλθε στο ποσό των 17,531 δισ. ευρώ (21,479 δισ. δολάρια) έναντι 17,567 δισ. ευρώ (18,681 δισ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 0,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 659,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,9%. και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 923,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,1%..

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν 13,22%

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2018 ανήλθε στο ποσό των 10,452, δισ. ευρώ (12,885 δισ. δολάρια) έναντι 9,231 δισ. ευρώ (9,877 δισ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 13,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 839,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,3% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 842,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,5%.

Στο 15,1% μειώθηκε το εμπορικό ισοζύγιο

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2018 ανήλθε σε 7,079 δισ. ευρώ (8,593 δισ. δολάρια) έναντι 8,336 δισ. ευρώ (8,803 δισ.δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 15,1%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.499,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,9% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 80,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,6%.