Ένα διαχρονικό αίτημα των σχολικών φυλάκων επιλύει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ που προβλέπει την πλήρη ασφαλιστική τακτοποίησή τους.

Του Ανδρέα Πετρόπουλου

Με την συγκεκριμένη εγκύκλιο προβλέπεται η πλήρης ασφαλιστική τακτοποίησης των σχολικών φυλάκων που προσέφυγαν στα Διοικητικά Δικαστήρια και έχουν εξασφαλίσει τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Όπως είναι γνωστό οι εργαζόμενοι (απασχολούνται με τα περίφημα προγράμματα stage - απόκτησης εργασιακής εμπειρίας) διεκδικούσαν ασφάλιση για σύνταξη, κύρια και επικουρική και με νόμο που ψηφίστηκε το προηγούμενο διάστημα, αλλά και διευκρινιστικό έγγραφο του υπουργείου Εργασίας προς τον ΕΦΚΑ, το θέμα θα ρυθμιστεί όχι μόνο για αυτούς που προσέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια αλλά και για τους υπόλοιπους.

Με έγγραφό του το υπουργείο Εργασίας, διευκρινίζει πως οι επίμαχες διατάξεις που λύνουν οριστικά το θέμα και αποδίδουν ασφαλιστική κάλυψη στους σχολικούς φύλακες θα έχουν εφαρμογή και για τους σχολικούς φύλακες που δεν προσέφυγαν στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια.

Για όλους τους ενδιαφερόμενους λοιπόν, ορίζεται όπως αναφέρει και η εγκύκλιος, ότι «χρόνος απασχόλησης που έχει διανυθεί από την πρώτη ημέρα στα προγράμματα αυτά αποτελεί πραγματικό χρόνο ασφάλισης».

Οι ασφαλιστικές εισφορές θα καταλογίζονται σε Πράξεις Επιβολής Εισφορών(Π.Ε.Ε.) ενώ θα ακυρώνονται οι αντίστοιχες Πράξεις Προσθέτων Τελών (Π.Ε.Π.Τ).

Να σημειωθεί ότι η εγκύκλιος στηρίζεται στο άρθρο 4 του νόμου 4554 του 2018, που ορίζει ότι βεβαιωμένες ή μη οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες καταλογίστηκαν σε ΟΤΑ σε συνέχεια δικαστικών αποφάσεων, που έκριναν ότι απασχολούμενοι σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικοί φύλακες υπάγονται στην πλήρη ασφάλιση των φορέων αυτών, απαλλάσσονται των επιβληθέντων πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων. Χρόνος απασχόλησης που έχει διανυθεί από την πρώτη ημέρα στα προγράμματα αυτά αποτελεί πραγματικό χρόνο ασφάλισης.