Τους στόχους του Πλαισίου Επίδοσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 μετά το πέρας του 2018 πέτυχε η χώρα μας, δίνοντας της έτσι τη δυνατότητα να αξιοποιήσει επιπλέον κοινοτικούς πόρους από το αποθεματικό επίδοσης που προβλέπεται από την Ε.Ε οι οποίοι ανέρχονται σε 253 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα πέτυχε τους στόχους του ΠΑΑ μέσα σε τρία χρόνια, πολύ πιο σύντομα σε σχέση με τους χρόνους που είχαν στη διάθεσή τους τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥΠΑΑΤ «έχει ενεργοποιηθεί ήδη το 88% της δημόσιας δαπάνης του ΠΑΑ, το οποίο έχει δεσμευτεί σε νέες προκηρύξεις και συνεχιζόμενα έργα, ενώ οι πληρωμές του ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ δημόσιας δαπάνης με το πέρας του 2018».

Επίσης, τονίζει ότι με τις επιδόσεις αυτές σε μόλις τρία έτη εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020:

  • Η απορρόφηση της κοινοτικής συνδρομής ξεπέρασε το 40%, ενώ επισημαίνεται ότι το ΠΑΑ έχει ξεπεράσει από το δεύτερο κιόλας έτος εφαρμογής του τον κοινοτικό μέσο όρο απορρόφησης πόρων, παρά την καθυστέρηση έγκρισής του κατά ένα χρόνο σε σχέση με τα προγράμματα των λοιπών κρατών μελών. Σημειώνεται ότι η απορρόφηση κοινοτικών πόρων στο τρέχον ΠΑΑ είναι τριπλάσια περίπου σε σχέση με τη προηγούμενη προγραμματική περίοδο, στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα (τρία πρώτα έτη εφαρμογής), την προηγούμενη δε προγραμματική περίοδο απαιτήθηκε διπλάσιος χρόνος για να επιτευχθεί το ίδιο ποσό απορρόφησης κοινοτικών πόρων σε σχέση με το τρέχον ΠΑΑ (έξι έτη εφαρμογής).
  • Το ΠΑΑ υπερκάλυψε το στόχο του ΕΣΠΑ για τα έτη 2016 έως και 2018, συνεισφέροντας με το μεγαλύτερο ποσό απορρόφησης πόρων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και κατ΄ επέκταση εισροής κοινοτικών πόρων στη χώρα.
  • Το ΠΑΑ υπερκάλυψε για το έτος 2018 τις υποχρεώσεις του κανόνα ν+3 (τον στόχο πληρωμών που θέτει η Ε.Ε.) ήδη από το 2017, ενώ έχει καλυφθεί ήδη από το πρώτο εξάμηνο του έτους 2018 και ο στόχος πληρωμών για το τρέχον έτος 2019.