Σε πέντε σημαντικές ανατροπές στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προχωρά μέχρι τον Φεβρουάριο το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Αλέξη Χαρίτση, ενώ αξίζει να σημειωθεί το ΠΔΕ του 2017 που καταγράφει απορρόφηση περίπου 6,2 δισ. ευρώ επί προβλεπόμενου προϋπολογισμού 6,75 δισ.

Του Γιάννη Αγουρίδη

Σύμφωνα με τον κ. Χαρίτση το παρόν θεσμικό πλαίσιο που είναι σε ισχύ από το 1955 δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην εκτέλεση του προγράμματος, προσθέτοντας πως οι αλλαγές, θα δώσουν ευελιξία στο ΠΔΕ, αλλά και θα διασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια.

Αλλάζει η διάρκεια

Η μία ανατροπή θα αφορά τη διάρκεια του ΠΔΕ, καθώς δε θα ολοκληρώνεται στο τέλος κάθε έτους, αλλά θα μπορεί “τρέχει” σε βάθος 3ετίας, όπως το ΕΣΠΑ. Κάτι τέτοιο αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα τον καλύτερο σχεδιασμό των επενδύσεων, αλλά και τη διασφάλιση ότι στο τέλος του έτους, δε θα υπάρχει απώλεια πόρων από έργα που για διάφορους λόγους καθυστέρησαν να υλοποιηθούν.

Απευθείας χρηματοδότηση σε δήμους

Την ίδια ώρα, το αρμόδιο υπουργείο θα μπορεί να χρηματοδοτεί απ’ ευθείας τους δήμους, κάτι το οποίο σήμερα δεν είναι εφικτό , καθώς παρεμβαίνουν ως αρχικοί δικαιούχοι, οι Περιφέρειες. Με την αλλαγή αυτή, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως αυτές των φυσικών καταστροφών, ή της εκτέλεσης τοπικών έργων, θα παρακάμπτονται οι Περιφέρειες και τα κονδύλια θα καταβάλλονται στους δήμους. Φυσικά, το παραπάνω αποτελεί πλήγμα στη γραφειοκρατία.

Μηχανισμός ελέγχου

Επιπλέον, θα δημιουργηθεί μηχανισμός ελέγχου από το υπουργείο, ανάλογα με αυτόν που ισχύει για το ΕΣΠΑ. Αυτή τη στιγμή, δεν είναι δυνατόν να ελέγξει αν τα έργα που πληρώνει, έχουν ολοκληρωθεί και πληρώνει με βάση τα παραστατικά που στέλνουν οι δήμοι και οι Περιφέρειες. Μάλιστα έχει παρατηρηθεί δημόσια έργα που δεν έχουν υλοποιηθεί να πληρώνονται. Με την υιοθέτηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, τα παραπάνω θα κοπούν “μαχαίρι”, για αυτό εισάγεται η δημιουργία Διαχειριστικής Αρχής .

Επέκταση ορισμού επενδύσεων

Επίσης, Θα υπάρξει αναμόρφωση του ορισμού των δημοσίων επενδύσεων, καθώς δημόσιες επενδύσεις και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία και όχι μόνο τα έργα υποδομών.

Μεταφορά πόρων

Τέλος, θα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μεταφορά πόρων από το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ στο εθνικό ΠΔΕ. Σε μια περίπτωση φυσικής καταστροφής (ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο προκύψει ανάγκη) το Δεκέμβριο που έχουν εξαντληθεί οι πόροι του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, θα πραγματοποιείται μεταφορά χρημάτων από το συγχρηματοδοτούμενο.