Το υπουργείο Ανάπτυξης θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί δράσεις και προγράμματα με μετρήσιμους στόχους, ώστε η ανάπτυξη να είναι μακροχρόνια με στέρεες βάσεις και να μην επηρεάζεται τουλάχιστον από περιόδους κρίσεων, τόνισε ο αρμόδιος υφυπουργός για τις επενδύσεις και τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), Γιάννης Τσακίρης, θέτοντας παράλληλα τις προτεραιότητες του έργου στον τομέα της ευθύνης του.

Όπως είπε, οι ενέργειες θα εστιαστούν στον εξορθολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), τον μακροχρόνιο προγραμματισμό του και τη μέγιστη μόχλευσή του με ιδιωτικά κεφάλαια πρωτίστως από ξένες επενδύσεις. Προανήγγειλε, δε, ότι θα δοθεί προτεραιότητα στα έργα προστιθέμενης οικονομικής και κοινωνικής αξίας ώστε να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά και ο τελευταίος διαθέσιμος πόρος. Εξάλλου, ο κ. Τσακίρης απέδωσε ιδιαίτερο βάρος στην προώθηση των αναγκαίων παρεμβάσεων για τον αποτελεσματικό συντονισμό τόσο του εθνικού όσο και του χρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ και, σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι θα γίνει άμεσα ο εκσυγχρονισμός του παρωχημένου πλέον νομικού πλαισίου.

Παράλληλα, τόνισε ότι είναι επιβεβλημένη η βελτιστοποίηση του υπάρχοντος ΕΣΠΑ για τη μέγιστη δυνατή απορρόφησή του με βασικό στόχο να μετριαστούν οι επενδυτικές απώλειες κατά τη διάρκεια της κρίσης και να μεταβεί η Οικονομία σε ένα μοντέλο επιχειρηματικότητας, στο οποίο θα προέχει η εξαγωγική διεισδυτικότητα και η εξωστρέφεια. Αυτό -όπως εξήγησε ο κ. Τσακίρης- θα γίνει, επίσης, με εξορθολογισμό των υπαρχόντων χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και ενημέρωσε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά με χαμηλή απορροφητικότητα.

Επίσης, ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης επεσήμανε ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς, όπως διευκρίνισε, αυτά είναι «ανακυκλώσιμα» και όταν τελειώνουν τα κεφάλαια που επιστρέφονται γυρνάνε οι πόροι στο ΠΔΕ.

«Συγχρηματοδοτούμενα δανειακά προϊόντα με ευνοϊκό επιτόκιο και χαμηλές εξασφαλίσεις, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών και εγγυήσεις δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα είναι η αιχμή των παρεμβάσεών μας», είπε και προσέθεσε ότι θα αυξηθεί σημαντικά αυτό που ονομάζουμε «μαλακή χρηματοδότηση» των επιχειρήσεων, ενώ σημείωσε ότι, επίσης, σημαντική παρέμβαση θα είναι η θεσμοθέτηση του πλαισίου λειτουργίας των μικροπιστώσεων, κάτι που γίνεται σε όλες τις αγορές της Ευρώπης.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Τσακίρης, τίθενται οι βάσεις για την έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021 - 2027 του νέου ΕΣΠΑ μέσα από μια ουσιαστική και αντιπροσωπευτική διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους έτσι ώστε η εφαρμογή των προγραμμάτων να ξεκινήσει από την πρώτη ημέρα έναρξής του.

«Θα ενισχύσουμε τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που μαζί με τη σωστή εκτέλεση του ΠΔΕ και του ΕΣΠΑ θα δώσουν πρόσβαση σε κεφάλαια των ελληνικών επιχειρήσεων. Θα επιδιωχθεί σωστός και διαρκής συντονισμός με τα άλλα υπουργεία, περιφέρειες και δήμους, για σωστή σειρά προτεραιότητας έργων, για σωστή διασφάλιση του έργου και της απορρόφησης. Θα δημιουργηθούν, δε, δεξαμενές τεχνικής βοήθειας από το ΕΣΠΑ και άλλες πηγές που θα τις χρησιμοποιήσουμε για την επιτάχυνση των επενδύσεων των υποδομών και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσακίρης.

Τέλος, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αφού επισήμανε ότι η ανάκαμψη έχει αρχίσει κι αυτό είναι νομοτέλεια της αγοράς εξήγησε ότι, έως σήμερα, πρόκειται για μια μη χρηματοδοτούμενη ανάκαμψη κάτι το οποίο πρέπει το συντομότερο να αντιστραφεί και να γίνει χρηματοδοτούμενη στη σωστή κατεύθυνση και με γερές βάσεις.

 Άμεσα η πληρωμή 2 δισ. ευρώ εγκεκριμένων ενισχύσεων του ΕΣΠΑ στους δικαιούχους

Την άμεση πληρωμή 2 δισ. ευρώ εγκεκριμένων ενισχύσεων του ΕΣΠΑ, που παραμένουν στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για διάφορους γραφειοκρατικούς λόγους, στους δικαιούχους τους, εξήγγειλε στις προγραμματικές δηλώσεις του ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννης Τσακίρης.

Ο υφυπουργός γνωστοποίησε ότι οι δικές του αρμοδιότητες είναι να σχεδιάζει και θα υλοποιεί δράσεις και προγράμματα με μετρήσιμους στόχους, όπου θα λαμβάνονται υπόψη σημαντικά χαρακτηριστικά, όπως αυτό της κυκλικής οικονομίας, της βιωσιμότητας κ.λπ., ώστε «η ανάπτυξη να είναι μακροχρόνια, με γερές βάσεις που να μην επηρεάζεται τουλάχιστον από βραχείς περιόδους κρίσης», όπως σημείωσε,.

Συγκεκριμένα, οι ενέργειες που έχουν προτεραιότητα, όπως είπε, είναι:

Ο εξορθολογισμός και επιτάχυνση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ο μακροχρόνιος προγραμματικός και η μέγιστη μόχλευση του με ιδιωτικά κεφάλαια, πρωτίστως από ξένες επενδύσεις.

Προτεραιότητα στα έργα προστιθέμενης οικονομικής και κοινωνικής αξίας, ώστε να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά και τον τελευταίο διαθέσιμο κοινοτικό πόρο.

• Προώθηση των αναγκαίων παρεμβάσεων για τον αποτελεσματικό συντονισμό του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

• Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα γίνει άμεσα ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για το σκέλος των Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς το υφιστάμενο χρονολογείται από το 1952.

• Παράλληλα, είναι επιβεβλημένη η βελτιστοποίηση του υπάρχοντος ΕΣΠΑ για τη μέγιστη δυνατή απορρόφησή του, με γνώμονα βιώσιμα έργα που επιδρούν άμεσα στον ρυθμό ανάπτυξης, αλλά και μακροπρόθεσμα αυξάνουν την απασχόληση.

Στόχος είναι να μετριασθούν οι επενδυτικές απώλειες κατά τη διάρκεια της κρίσης και να επιτευχθεί η μετάβαση σε ένα μοντέλο επιχειρηματικότητας στο οποίο θα προέχει η εξαγωγική διεισδυτικότητα και εξωστρέφεια.

• Αυτό θα γίνει, επίσης, και με εξορθολογισμό των υπαρχόντων χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ όπου τώρα υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός προγραμμάτων, σε πολλά από τα οποία υπάρχει αλληλοκάλυψη και πολύ χαμηλή απορρόφηση. Χρειάζονται λιγότερα αλλά μεγαλύτερα προγράμματα και με διευρυμένα κριτήρια ένταξης, όπως είπε. Σημαντικό στοιχείο, επίσης, όπως είπε, είναι η άμεση πληρωμή των ποσών στους δικαιούχους, καθώς 2 δισ. εγκεκριμένων ενισχύσεων παραμένουν στο υπουργείο για διάφορους γραφειοκρατικούς λόγους.

• Θα δοθεί προτεραιότητα σε χρηματοδοτικά εργαλεία ΕΣΠΑ (που πάντα πρέπει να είναι counter-cyclical), καθώς αυτά είναι ανακυκλώσιμα και τα κεφάλαιά τους επιστρέφονται ως εθνικοί πόροι στο ΠΔΕ με την ολοκλήρωσή τους.

• Συγχρηματοδοτούμενα δανειακά προϊόντα με ευνοϊκό επιτόκιο και χαμηλές εξασφαλίσεις, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμέτοχων και Εγγυήσεις Δανείων ΜμΕ θα είναι η αιχμή των παρεμβάσεων. «Θα αυξήσουμε σημαντικά δηλαδή τη λεγόμενη "μαλακή χρηματοδότηση"», όπως είπε.

• Σημαντικό, επίσης, θα είναι και η οριστική θεσμοθέτηση του πλαισίου λειτουργίας των μικροπιστώσεων-microfinance, όπως έχει γίνει σχεδόν σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Παράλληλα, όπως τόνισε, «θέτουμε τις βάσεις για την έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027, του νέου ΕΣΠΑ μέσα από μία ουσιαστική και αντιπροσωπευτική διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε α) η εφαρμογή των νέων προγραμμάτων να ξεκινήσει από την πρώτη μέρα της τυπικής τους έναρξης και κυρίως, β) να ενσωματώσουμε τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις στις εθνικές μας προτεραιότητες για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας».

Το νέο ΕΣΠΑ ως βασικό χαρακτηριστικό θα έχει την απλοποίηση, αλλά και τη μεταστροφή του περισσότερο σε χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως συμβαίνει στα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• «Θα ενισχύσουμε τη ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων COSME, INNOVFIN, INVEST EU, που μαζί με τη σωστή εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ θα δώσει την απαραίτητη πρόσβασή σε κεφάλαια για τις ελληνικές επιχειρήσεις», σημείωσε, μεταξύ άλλων.

Επίσης, στην ομιλία αναφέρθηκε:

•Στον σωστό και διαρκή συντονισμό με τα άλλα υπουργεία και Περιφέρειες/Δήμους για σωστή σειρά προτεραιότητας έργων, διασφάλιση ολοκλήρωσης του συνόλου του έργου, και, εξίσου σημαντικό, τη διασφάλιση μη απώλειας ευρωπαϊκών πόρων.

• Στη σύναψη περαιτέρω συμφωνιών με όλους τους Διεθνείς Αναπτυξιακούς Οργανισμούς (EIB, EIF, EBRD, IFC, World Bank, ΟΟΣΑ κλπ.) για μέγιστη μόχλευση των ελληνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Επίσης, στη σύναψη πρωτοκόλλων συναντίληψης με τους παραπάνω φορείς για μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών (best market practices).

• Στη δημιουργία δεξαμενών τεχνικής βοήθειας από ΕΣΠΑ και άλλες πήγες όπου θα χρησιμοποιηθούν για επιτάχυνση επενδύσεων υποδομών, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας ΜμΕ κ.λπ. Έμφαση στην ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας των τοπικών αρχών μέσω στοχευμένης τεχνικής βοήθειας.

• Στην πραγματική σύνδεση του Αναπτυξιακού Νόμου με το ΕΣΠΑ, με βασικό στόχο, σε πρώτη φάση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων για τις προκλήσεις της νέας εποχής.

• Στην ανάσχεση του «brain drain» και σε προσπάθεια μετατροπής σε «brain gain» μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα της τεχνολογίας και καινοτομίας για νεοφυείς επιχειρήσεις. Μάλιστα, μαζί με τα λοιπά εμπλεκόμενα υπουργεία, στην ενίσχυση και εντατικοποίηση των μέτρων για την υποστήριξη της καινοτομίας, της ισχυρότερης προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων για καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, όπως επίσης και για αδειοδότηση ευρεσιτεχνιών.