«Χωρίς φρένα» συνεχίζει την ανοδική πορεία του ο ελληνικός τουρισμός, με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας να καταδεικνύουν αύξηση των τουριστικών εισπράξεων τον Οκτώβριο κατά 4,1%, με την άνοδο σε επίπεδο 10μήνου να είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Οκτώβριο του 2019 εμφάνισε πλεόνασμα 1.191 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1.212 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Ειδικότερα, αύξηση κατά 4,1% κατέγραψαν τον Οκτώβριο του 2019 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.442 εκατ. ευρώ, έναντι 1.385 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018, ενώ αύξηση κατά 44,8% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Οκτώβριος 2019: 250 εκατ. ευρώ, Οκτώβριος 2018: 173 εκατ. ευρώ).  

Αναλυτικά για τον Οκτώβριο

Τον Οκτώβριο του 2019, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 4,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 1,3% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 890 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 αυξήθηκαν κατά 10,2% (Οκτώβριος 2019: 487 εκατ. ευρώ, Οκτώβριος 2018: 442 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 7,0% και διαμορφώθηκαν στα 341 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 9,6% και διαμορφώθηκαν στα 82 εκατ. ευρώ. Αύξηση κατά 6,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 155 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 22,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 125 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 156,8% και διαμορφώθηκαν στα 46 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά για το 10μηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 13,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και διαμορφώθηκαν στα 17.530 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 12,5% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12.067 εκατ. ευρώ, και στην αύξηση κατά 15,2% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 5.033 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 4,2% και διαμορφώθηκαν στα 2.782 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 16,2% και διαμορφώθηκαν στα 1.084 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 36,7% και διαμορφώθηκαν στα 2.582 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, άνοδο κατά 10,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.085 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τη Ρωσία σημείωσαν αύξηση κατά 27,5% και διαμορφώθηκαν στα 415 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Οκτώβριο του 2019 διαμορφώθηκε στις 2.773 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 2.723 χιλ. ταξιδιωτών τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Όσον αφορά το 10μηνο, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 3,7% και διαμορφώθηκε στις 29.727 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 28.680 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2018.