Με ένα νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, ύψους 30,5 εκατ. ευρώ περίπου, θα προσπαθήσει να στηρίξει και φέτος, το υπουργείο Τουρισμού την τουριστική ζήτηση αλλά και τις επιχειρήσεις του κλάδου που μετά από δύο χρόνια πανδημίας έρχονται αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και της κατακόρυφης αύξησης του ενεργειακού κόστους και άλλων βασικών αγαθών.

Σύμφωνα μάλιστα με σχετική τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, το υπουργείο Τουρισμού δύναται με υπουργική απόφαση να διαμορφώνει ετήσια προγράμματα για την τόνωση της ζήτησης στον τουρισμό και τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Τα ετήσια αυτά προγράμματα θα χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το φετινό «Τουρισμός για Όλους» δεν έχουν προς ώρας αποσαφηνιστεί. Βάσει όσων είχε αναφέρει πρόσφατα η υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη, το φετινό πρόγραμμα θα απευθύνεται σε περίπου 200.000 δικαιούχους.

Σε κάθε περίπτωση τόσο φέτος όσο και τα επόμενα χρόνια, οι δικαιούχοι, οι όροι καθώς και κάθε διαδικασία που σχετίζεται με την υλοποίηση του προγράμματος (χρόνος υλοποίησης, φορέας υλοποίησης, χρηματοδότηση, διαχείριση, παρακολούθηση κλπ) θα καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού.

Στήριξη του τουρισμού κι εξισορρόπηση της εγχώριας ζήτησης
Στόχος της ρύθμισης είναι αρχικά να τονωθεί η εγχώρια ζήτηση του τουρισμού, δεδομένων των δυσμενών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, δηλαδή των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού και της ενεργειακής κρίσης. Όπως διευκρινίζεται άλλωστε η πανδημία του κορονοϊού και η ενεργειακή κρίση ως συνέπεια του πολέμου στην Ουκρανία έχουν πλήξει και αναμένεται να πλήξουν και στο μέλλον τον τουριστικό τομέα της χώρας, κάτι που αναφέρεται και στην πρόσφατη εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις επιπτώσεις του πολέμου στους ρυθμούς ανάπτυξης των Οικονομιών (World Economic Outlook, April 2022: War sets back the global recovery).

Πέραν από το προαναφερθέντα στόχο βέβαια, ο πάγιος χαρακτήρας που λαμβάνει το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους μέσω της συγκεκριμένης διάταξης, επιδιώκει την αντιμετώπιση όλων των αρνητικών συγκυριών, διεθνών ή εσωτερικών, που ενδέχεται να πλήξουν τον ελληνικό τουρισμό έως και το 2025.

Τέλος, στους μακροπρόθεσμους στόχους, περιλαμβάνεται και η διόρθωση της ανισορροπίας που παρατηρείται διαχρονικά μεταξύ εισερχόμενης και εγχώριας τουριστικής ζήτησης.

Πέρα από το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού η εν λόγω τροπολογία ρυθμίζει θέματα σχετικά με περιβαλλοντικές μελέτες για κύρια καταλύμματα, θέματα για την χωροθέτηση των τουριστικών λιμένων ενώ παρατείνει και για τα έτη 2023,2024,2025 την δυνατότητα χρηματοδότησης από το Εθνικό Σκέλος Π.Δ.Ε. του υπουργείου Τουρισμού των προγραμμάτων για την κατάρτιση των εργαζομένων στον τουρισμό.