Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Συνταγματική αναθεώρηση: Όροι και προϋποθέσεις προοδευτικής αλλαγής» διοργανώνει το απόγευμα στις 6: το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, στην έδρα του Ζαλοκώστα 8.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση «η οικονομική κρίση επηρέασε ποικιλότροπα την πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου, επιδρώντας καταλυτικά στη λειτουργία των θεσμών.

Η συζήτηση που έχει αναπτυχθεί σχετικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος την τελευταία οκταετία έρχεται να εντάξει την εμπειρία της κρίσης σε έναν συλλογικό στοχασμό για τις ορίζουσες ενός νέου Συντάγματος που να ανταποκρίνεται στις συνθήκες που διαμορφώνονται».

Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, στη σημερινή εκδήλωση θα επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

- Είναι πράγματι αναγκαία η αναθεώρηση του Συντάγματος; Εάν ναι, απαιτούνται εκτεταμένες ή αρκούν περιορισμένης εμβέλειας παρεμβάσεις;

- Ποιες θα μπορούσαν να είναι, από προοδευτική σκοπιά, οι αιχμές της επικείμενης αναθεώρησης και γιατί;

- Μήπως η εμπειρία της κρίσης και των προγραμμάτων προσαρμογής αλλά και οι πρόσφατες διεθνείς ανακατατάξεις έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για νέου τύπου συνταγματικά κατοχυρωμένες ρυθμίσεις;

- Ανακύπτει άραγε ζήτημα συνταγματικής κατοχύρωσης ανανεωμένων κοινωνικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης;

- Είναι αναγκαία η συμμετοχή της κοινωνίας στην αλλαγή του Συντάγματος και, εάν ναι, πώς επιτυγχάνεται αυτή;

- Αρκεί η υπερψήφιση των αλλαγών στο Σύνταγμα για την υλοποίησή τους;
- Πώς διασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη πολιτική και κοινωνική συναίνεση για την υιοθέτηση και την εφαρμογή τους;

Εισηγητές

Μιχάλης Σπουρδαλάκης, Καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Ιφιγένεια Καμτσίδου, Αν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

Ευγενία Κοψίδη, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου

ENA Invitation MAY 2018 GR NEW page 001 1 1