Τροπολογία προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη κριτήρια αισθητικής και βιοκλιματικής στο σχεδιασμό κατασκευών που κρίνονται αυθαίρετες και κατεδαφιστέες σε λιμάνια και παραλιακές ζώνες, υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην Ολομέλεια της Βουλής.

Στα λιμάνια των νησιών και των παραλιακών πόλεων έχουν κατασκευασθεί αυθαίρετες κατασκευές για στέγαστρα σε καφετέριες, εστιατόρια κλπ. Κατά κανόνα οι εκτάσεις αυτές βρίσκονται στην λεγόμενη Χερσαία Ζώνη Λιμένος και αποτελούν κυριότητα των Οργανισμών Λιμένων και άλλων φορέων. 

Με το νομοσχέδιο προβλέπεται ότι οι αυθαίρετες και συνήθως κακόγουστες κατασκευές θα κατεδαφιστούν σε αποκλειστική προθεσμία δύο ετών και θα αντικατασταθούν με άλλες, που θα μελετηθούν με κριτήρια τα οποία προσδιόρισαν με την συγκεκριμένη τροπολογία.

Η τροπολογία προτείνει στις περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών στη χερσαία ζώνη των λιμανιών, η προβλεπόμενη υποχρέωση των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων να εκπονήσουν μελέτες για την υλοποίηση νέων ομοιόμορφων κατασκευών (άρθ.96, παρ.1) εντός ενός έτους, να λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: α) την αρμονική ένταξη των κατασκευών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον τόσο ως προς το σχεδιασμό όσο και ως προς τα χρησιμοποιούμενα υλικά, β) την εύκολη πρόσβαση για τους πεζούς και τα ΑμεΑ και γ) την πλήρωση προϋποθέσεων βιοκλιματικής συμπεριφοράς των κατασκευών.

Με την αναδιατύπωση της διάταξης του άρθ.96, παρ.4, διασφαλίζεται ότι η αναστολή διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα για τα οικονομικά των φορέων διαχείρισης και λειτουργίας λιμένων.