Το νέο μοντέλο κυβερνητικής λειτουργίας, στο οποίο κομβικό ρόλο έχει προεδρία της κυβέρνησης με δύο Γενικές Γραμματείες και το πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης και παρακολούθησης, «ΜΑΖΙ», του κυβερνητικού έργου, παρουσίασε στην πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η νέα φιλοσοφία της κυβέρνησης προσδιορίζεται από τις εξής βασικές αρχές:

- Συνεχής επικοινωνία µε τους υπουργούς και γενικούς γραμματείς για την υποστήριξη και τον συντονισµό των ενεργειών τους και την επίτευξη των στόχων του κυβερνητικού προγράμματος, µέσω ενιαίου µηχανισµού παρακολούθησης.

- Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης ως προς τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσµατα.

- Χρήση δεικτών αποτελεσµατικότητας και απτών αποτελεσµάτων στην κοινωνία και την οικονοµία µέσω διεθνών µοντέλων.

- Επικοινωνία του έργου της κυβέρνησης και απόλυτη διαφάνεια καθόλη τη διάρκεια του πλάνου υλοποίησής του.

Ακολουθούν οι κανόνες λειτουργίας επιτελικού σχήµατος διακυβέρνησης:

- Κατάρτιση ετήσιου σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής από κάθε υπουργείο σε συνάρτηση µε τον προϋπολογισμό.

- Νοµοθετικός και κανονιστικός προγραµµατισµός έτους καθώς και ετήσιος προγραμματισµός προσλήψεων.

- Ετήσια απολογιστική έκθεση νομοθετικής παραγωγής.

- Σύνταξη νομοσχεδίων, κατόπιν εισήγησης αρμόδιων υπουργείων, στη Γ.Γ. Νοµοθετικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

- Εκ των υστέρων ανάλυση επίπτωσης πολιτικών μετά την εφαρμογή τους.

Ειδικό κεφάλαιο αποτελεί η «Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων», που περιλαμβάνει:

- Δραστικό περιορισμό στον αριθμό μετακλητών υπαλλήλων/συμβούλων.

- Απαγόρευση πρόσληψης συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού για τα µέλη της κυβέρνησης και τους υφυπουργούς.

- Απαγόρευση άσκησης οποιασδήποτε επαγγελματικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας για όλο το κυβερνητικό σχήμα, συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων.

- Απαγόρευση σύναψης οποιασδήποτε σύμβασης µε το Δηµόσιο για όλο το κυβερνητικό σχήµα, συµπεριλαµβανοµένων και των Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων, καθώς και για τους συζύγους και τα προστατευόµενα τέκνα τους.

Συγκροτείται η Προεδρία της Κυβέρνησης που έχει ως σκοπό:

- Την υποστήριξη του έργου των υπουργείων.

- Τον συντονισµό και παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου.

- Την υποστήριξη στο νοµοπαρασκευαστικό έργο.

Ο συντονισµός των υπουργείων οµαδοποιείται σε οµοιογενείς δράσεις.

 Επικεφαλής είναι ο υφυπουργός Συντονισµού Κυβερνητικού Έργου, που επικοινωνεί με τις ΓΓ Συντονισµού Εσωτερικών Πολιτικών, ΓΓ Συντονισµού Οικονοµικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών, ΓΓ Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων.

 Τα ομοειδή υπουργεία είναι: Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υγείας.

 Δεύτερη κατηγορία αποτελούν τα υπουργεία: Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Νησιωτικής Πολιτικής και Ναυτιλίας, Τουρισµού-Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υποδοµών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 Η επιτελική δομή Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης «ΜΑΖΙ» περιλαμβάνει: Α' Διεύθυνση Νοµοπαρασκευαστικής Διαδικασίας, Β' Διεύθυνση Νοµοπαρασκευαστικής Διαδικασίας, Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

 Διεύθυνση Αναλύσεων και Διαβούλευσης

 Δημιουργείται από την πρώτη µέρα διακυβέρνησης Μηχανισμός Υποστήριξης και Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου µε σκοπό τη συστηματική υποστήριξη και παρακολούθηση του έργου των υπουργείων και την έγκαιρη παρέμβαση για την εξασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής του.

Κύρια δομικά στοιχεία του είναι:

- Αναλυτικό πρόγραμμα µε σαφείς στόχους, δράσεις και έργα.

- Κεντρική δομή υποστήριξης, παρακολούθησης και συντονισμού υπό την Προεδρία της Κυβέρνησης.

- Σύνδεσμος της Προεδρίας της Κυβέρνησης ανά υπουργείο για την υποστήριξη του κυβερνητικού έργου.

- Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης (ΜΑΖΙ).

- Διαδικασία επικαιροποίησης σε ετήσια βάση από κάθε υπουργείο (το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους).

 Το Πληροφοριακό σύστημα ΜΑΖΙ:

- Το ΜΑΖΙ αποτελεί το νέο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για τον συντονισμό του κυβερνητικού προγράμματος.

- Τροφοδοτείται µε όλα τα έργα/ενέργειες που συνθέτουν το κυβερνητικό πρόγραμμα σε σχέση µε τους αντίστοιχους στόχους και δράσεις.

- Προσδιορίζει τα κατά περίπτωση συναρμόδια υπουργεία, καθώς και τους συναρμόδιους φορείς.

- Ελέγχει τον προγραμματισµό κάθε δράσης µε βάση το προγραμματισµένο χρονοδιάγραμμα.

- Περιλαμβάνει τις εκθέσεις προόδου για την πορεία κάθε προγράμματος.

- Υποστηρίζει την επικαιροποίηση του προγράμματος µε προσθήκη νέων έργων κατά την διάρκεια της τετραετίας.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού

Ένα βίντεο διάρκειας μισού λεπτού ανέβασε στον λογαριασμό του στο facebook ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τίτλο «Αυτό είναι το νέο μοντέλο διακυβέρνησης». 

Στην ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός σημειώνει: «Σήμερα, όλοι οι Υπουργοί παρέλαβαν έναν φάκελο με τους στόχους μας ανά υπουργείο, το πρόγραμμα δράσης μας ως τον Δεκέμβριο και ένα 6μηνιαίο σχέδιο πρωτοβουλιών. Η κυβέρνηση θα λειτουργήσει με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και διαρκή αξιολόγηση». 

Στο βίντεο υπάρχει το εξής μήνυμα: "Από σήμερα αλλάζει πλήρως το μοντέλο διακυβέρνησης. Κάθε υπουργός λαμβάνει έναν φάκελο με το στρατηγικό σχέδιο του τομέα του όπου περιγράφονται οι κεντρικοί μας στόχοι, τα χρονοδιαγράμματα, οι ομάδες έργου και η υποστήριξη που θα χρειαστεί. Σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και αξιολογούμε τις πολιτικές μας με έναν και μόνο στόχο. Να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη"».