Η τροπολογία με τις αναπροσαρμογές στην βασική κλίμακα του ΕΝΦΙΑ και την αύξηση του αφορολογήτου ορίου του συμπληρωματικού φόρου από τα 200.000 ευρώ στα 250.000 ευρώ, κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο στη Βουλή.

Στην τροπολογία ορίζεται ότι η τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Ειδικά για το έτος 2018, εφόσον τα εκκαθαριστικά του φόρου εκδοθούν εντός του Σεπτεμβρίου, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα (30.9.2018).

Παράλληλα, συστήνεται στο υπουργείο Οικονομικών, αυτοτελές τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων, το οποίο υπάγεται απευθείας στον γενικό γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τις διατάξεις αυτές δεν αναμένεται μεταβολή στο συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ (διεύρυνση τιμών ζώνης των χαμηλότερων φορολογικών ζωνών και αύξηση του αφορολόγητου ποσού του συμπληρωματικού φόρου) γίνονται για να εξισορροπηθεί η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων.

Αναλυτικά οι νέες κλίμακες του βασικού ΕΝΦΙΑ και του συμπληρωματικού φόρου, είναι οι ακόλουθες:

Η νέα κλίμακα βασικού φόρου ΕΝΦΙΑ
Τιμή Ζώνης (ευρώ ανά τ.μ.) Φορολογική Ζώνη Βασικός Φόρος (ευρώ ανά τ.μ.)
0-550 1 2
551-750 2 2,8
751-1.050 3 2,9
1.051-1.500 4 3,7
1.501-2.000 5 4,5
2.001-2.500 6 6
2.051-3.000 7 7,6
3.001-3.500 8 9,2
3.501-4.000 9 9,5
4.001-4.500 10 11,1
4.501-5.000 11 11,3
5.001 και άνω 12 13

 

Η νέα κλίμακα του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ
Κλιμάκιο (σε ευρώ)  Συντελεστής
0,01-250.000 0%
250.000,01-300.000 0,15%
300.000,01-400.000 0,30%
400.000,01-500.000 0,50%
500.000,01-600.000 0,60%
600.000,01-700.000 0,80%
700.000,01-800.000 0,90%
800.000,01-900.000 1%
900.000,01-1.000.000 1,05%
1.000.000,01-2.000.000 1,10%
Υπερβάλλον 1,15%