Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση του υπουργείου Οικονομίας με την οποία διορίζονται οι εισηγητές στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με την απόφαση ως εισηγητές διορίστηκαν οι εξής:

  1. Νικόλαος Ζευγώλης, υπάλληλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατηγορίας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και ειδικότητας νομικού
  2. Παναγιώτης Φώτης, υπάλληλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατηγορίας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και ειδικότητας οικονομολόγου
  3. Ιωάννης Παύλοβιτς, οικονομολόγος
  4. Ιωάννης Στεφάτος, υπάλληλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατηγορίας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και ειδικότητας οικονομολόγου

Σημειώνεται ότι η θητεία των εισηγητών είναι πενταετής.