Η απόφαση για εφαρμογή ενός νέου lockdown στις 7 Νοεμβρίου σηματοδότησε ένα ορόσημο στη συγκυρία της πανδημικής κρίσης, με επίδραση τόσο στις ατομικές όσο και στις συλλογικές διαθέσεις και αντιλήψεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ διεξήγαγε έρευνα κοινής γνώμης (10-11 Νοεμβρίου 2020 *) για την αποτύπωση στάσεων των πολιτών σε αυτή τη συνθήκη.

Η έρευνα αυτή έρχεται σε συνέχεια της αντίστοιχης του Ιουλίου 2020 σχετικά με την αποτίμηση της εμπειρίας του πρώτου lockdown.

Βασικά σημεία & διαπιστώσεις από τα ευρήματα της έρευνας

* Γράφει ο Κώστας Ελευθερίου, Συντονιστής Κύκλου Πολιτικής Ανάλυσης ΕΝΑ, Διδάσκων ΕΚΠΑ