Δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 625 εκατ. ευρώ, διενήργησε σήμερα ο ΟΔΔΗΧ, με την απόδοση να αυξάνεται σε σχέση με την προηγούμενη φορά στο 1,05%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές, ύψους 1,098 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,76 φορές. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου¬ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022, στις 12μ.μ.