Οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ- servicers) προσαρμόζουν τις λύσεις που παρέχουν στις επιχειρήσεις προκειμένου να τις συνδράμουν στις νέες οικονομικές συνθήκες, όπως με επιτυχία το έχουν πράξει και στην περίοδο της πανδημίας, ανέφερε η Μαρία Βέργη, Deputy General Manager, Επικεφαλής SME Recovery της Intrum Hellas, μιλώντας στο συνέδριο Fin Forum 2022.

 

Επί των ήλων: Για το καλό μας, ε;...

----------------------------------------------------------------------------

Η κυρία Βέργη αναφέρθηκε στον υψηλό βαθμό ανταπόκρισης των servicers, των τραπεζών και του κράτους κατά την πανδημία και στην ταχύτητα και αποτελεσματικότητα με την οποία έδρασαν όλες οι πλευρές για να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές επιπτώσεις της.

«Στην Intrum Hellas προσφέραμε εξειδικευμένες ρυθμίσεις άνω των 5 δισ. ευρώ και αναστολές πληρωμών δανείων που υπερέβησαν τα 3,5 δισ. ευρώ ενώ βοηθήσαμε τους δανειολήπτες, να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέτρα, περιλαμβανομένου του προγράμματος «Γέφυρα II» όπου εντάξαμε περισσότερες από 1.200 επιχειρήσεις», ανέφερε η κυρία Βέργη. Όπως πρόσθεσε, η εταιρεία βοηθά τους πελάτες της να ενταχθούν και σε κρατικά προγράμματα ΕΣΠΑ, επιδοτήσεων και άλλα, παρέχοντάς τους, τόσο εξειδικευμένες συμβουλές για προγράμματα στα οποία ήταν επιλέξιμοι βάσει γεωγραφίας, κλάδου και λοιπών χαρακτηριστικών τους ενώ τους προσφέρει ειδικό συμβουλευτικό τμήμα (help desk), εντελώς δωρεάν.

Στη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων, οι ρυθμίσεις δανείων που ίσχυαν, τροποποιήθηκαν και προσαρμόστηκαν βάσει των νέων επιχειρηματικών σχεδίων κάθε εταιρείας, ανάλογα με τον κλάδο της και τις δικές της ιδιαιτερότητες, με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις της πανδημίας στις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην περίμετρο της Intrum να έχουν σε σημαντικό βαθμό αντιμετωπιστεί, είπε η κυρία Βέργη.

Επισήμανε δε, ότι οι πρόσφατες συνθήκες και κυρίως η αύξηση του ενεργειακού κόστους και του κόστους των πρώτων υλών, οι οποίες με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ευρώπη, δεν είναι ορατό σήμερα πόσο καιρό θα διαρκέσουν, δημιουργούν νέες και σοβαρές προκλήσεις.

«Θα είμαστε ξανά δίπλα στους πελάτες μας όπως εξάλλου έχουμε ήδη αποδείξει με τις ενέργειές μας κατά την πανδημική κρίση. Έχοντας πολύ σημαντική τεχνογνωσία ώστε να αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα του κάθε πελάτη, για τους βιώσιμους πελάτες, θα παράσχουμε τις κατάλληλες λύσεις», σημείωσε και πρόσθεσε ότι η Intrum Hellas με στοχευμένες κινήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους, επιδιώκει την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αναζητώντας επενδυτές οι οποίοι, χρηματοδοτώντας τις επιχειρήσεις αυτές θα συνεισφέρουν στην βελτίωση της θέσης τους στην αγορά και της αποτελεσματικότητάς τους. Ήδη είναι σε εξέλιξη μια τέτοια συναλλαγή για 74 ξενοδοχεία, 4 και 5 αστέρων με 4.300 δωμάτια, η οποία έχει συγκεντρώσει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ επίκεινται ανάλογες κινήσεις και σε άλλους κλάδους.

 Με τη συνδρομή του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, δάνεια μεγάλου ύψους θα επανέλθουν «θεραπευμένα» στις τράπεζες εντός του 2022, εκτίμησε η κυρία Βέργη. Η Intrum Hellas έχει ήδη επιστρέψει επιχειρηματικά δάνεια άνω των 650 εκ. ευρώ και υλοποιεί αντίστοιχο σχεδιασμό επιστροφής για όλα τα δάνεια που αφορούν βιώσιμες επιχειρήσεις ενώ ανάλογες κινήσεις γίνονται και στα δάνεια ιδιωτών που διαχειρίζεται η εταιρεία. Στο πλαίσιο δε, της ενίσχυσης των επιχειρήσεων, η Intrum Hellas, σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, ακόμη και για τα τιτλοποιημένα δάνεια, διατήρησε όλα τα συμβασιοποιημένα και ανακυκλούμενα όρια των κεφαλαίων κίνησης και των εγγυητικών, ώστε οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να συνεχίσουν απρόσκοπτα την δραστηριότητά τους.

Ειδικά για τα τιτλοποιημένα δάνεια, σημαντική παράμετρος της αποτελεσματικής διαχείρισης είναι οι μεγαλύτερες ευχέρειες παροχής πολλαπλών λύσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών που έχουν οι servicers.

Αναφερόμενη στη δραστηριότητα στην αγορά ακινήτων, η κυρία Βέργη ανέφερε ότι η Intrum Hellas, ειδικά στα επιχειρηματικά χαρτοφυλάκια, διαχειρίζεται περίπου 100.000 ακίνητα ενώ η εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Intrum Hellas REO Solutions, διαχειρίζεται περίπου 8.000 ακίνητα, τα οποία θα αυξηθούν σημαντικά τα επόμενα έτη. Η εταιρεία αξιοποιεί την τεχνογνωσία του Ομίλου στην αξιοποίηση ακινήτων συνδεδεμένων με κόκκινα δάνεια και παρέχει πλήρη γκάμα υπηρεσιών, από αναλύσεις και γνωμοδοτήσεις, υποστήριξη συναλλαγών χαρτοφυλακίου, τεχνική ωρίμανση των ακινήτων, διαχείριση των ανακτηθέντων ακινήτων (REOs) αλλά και την αποτελεσματική τους προώθηση με σκοπό την πώληση.

«Για πληθώρα ακινήτων, αυτό γίνεται σε συναινετική βάση και σε συνεργασία με τους υπό διαχείριση πελάτες. Αφού συμφωνηθεί μαζί τους η εύλογη τιμή του κάθε ακινήτου που είναι προς πώληση, η Intrum Hellas REO Solutions αναλαμβάνει την προώθηση του ακινήτου στην αγορά μέσω του πολύ εκτεταμένου δικτύου επαφών που έχει με επενδυτές, μεσίτες αλλά και εξειδικευμένες πλατφόρμες, με αποτέλεσμα τα ακίνητα να διατίθενται με τον καλύτερο τρόπο και στον βέλτιστο χρόνο, ενισχύοντας την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Έτσι αφενός πετυχαίνουμε την εξυγίανσή τους, γρήγορα και αποτελεσματικά και παράλληλα συμβάλουμε στην αξιοποίηση assets τα οποία πλέον θα παράγουν αξία για τους νέους ιδιοκτήτες τους αλλά και για την οικονομία της χώρας μας συνολικά», κατέληξε η κυρία Βέργη.