Οι ελληνικές μετοχές έχουν σημειώσει ισχυρό ράλι από τον περσινό πυθμένα, ξεφεύγοντας αποφασιστικά από το range trading που ίσχυε από το 2015, η ύφεση έχει τελειώσει, οπότε αγοράστε ελληνικές μετοχές, είναι το μήνυμα της Alpine Macro που αποτελεί μια εταιρεία ανεξάρτητης έρευνας με μεγάλη διείσδυση στους διαχειριστές κεφαλαίων για τις αναδυόμενες αγορές.

 Οι ελληνικές μετοχές και γενικά οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων μπορούν να σημειώσουν περαιτέρω ράλι για να αντανακλούν τις βελτιωμένες προοπτικές ανάπτυξης. Παρά την ισχυρή ανάκαμψη από τον περσινό πυθμένα, οι ελληνικές μετοχές εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά φθηνές, τόσο σε σχέση με τους ιστορικούς μέσους όρους, όσο και σε σχέση με τις αντίστοιχες μετοχές των αναδυόμενων αγορών (ΕΜ)και της παγκόσμιας αγοράς.

Ο μελλοντικός δείκτης P/E του ελληνικού δείκτη αναφοράς είναι 8 φορές, ενώ ο δείκτης τιμής προς λογιστική αξία μόλις που ξεπερνά τη μια φορά, σε σύγκριση με 16 φορές και 2,6 φορές, αντίστοιχα, για τις ανεπτυγμένες αγορές (DM) και 11 φορές και 1,5 φορά για τις αναδυόμενες (EM). Με βάση τους συμβατικούς δείκτες αποτίμησης, οι ελληνικές μετοχές είναι από τις φθηνότερες στον κόσμο.
Οι συμπιεσμένοι πολλαπλασιαστές των ελληνικών μετοχών τις καθιστούν εξαίρεση μεταξύ των χρηματιστηρίων των ΕΜ, λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό επιτόκιο της χώρας. Το ασφάλιστρο κινδύνου μετοχών, που ορίζεται ως η απόδοση των μελλοντικών κερδών έναντι της απόδοσης των 10ετών κρατικών ομολόγων, είναι πάνω από 8%, κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, και είναι επίσης από τα υψηλότερα τις αναπτυγμένες αγορές. Αυτό υποδηλώνει σημαντικό περιθώριο για επέκταση των πολλαπλασιαστών των μετοχών, καθώς η διάθεση ανάληψης κινδύνου βελτιώνεται.
Ομοίως, η συνολική κεφαλαιοποίηση των ελληνικών μετοχών αντιπροσωπεύει σήμερα μόλις το 30% του ΑΕΠ, πολύ χαμηλότερο από τους ιστορικούς μέσους όρους και τις περισσότερες άλλες χώρες, παρά τη δραματική συρρίκνωση του ίδιου του ΑΕΠ.

Ο ρόλος του Ταμείου Ανάπτυξης και της πολιτικής σταθερότητας

Καθώς η δημοσιονομική πίεση χαλαρώνει, η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να θέσει τις προτεραιότητες για την προώθηση της ανάπτυξης. Η Αθήνα πρόκειται να εφαρμόσει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ (RRF).

Το εθνικό σχέδιο, που ονομάστηκε "Ελλάδα 2.0", είναι φιλόδοξο για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και την εισαγωγή οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 31,2 δισ. ευρώ που συνδυάζει επιχορηγήσεις και δάνεια από την ΕΕ και αναμένεται να οδηγήσει σε μόνιμη αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 6,9% μέχρι το 2026. Δεδομένης της μεγάλης ανάγκης για επενδύσεις μετά την ελληνική ύφεση, η νέα δημοσιονομική τόνωση προσθέτει την απαραίτητη ώθηση για την ανάπτυξη.

Στις εκλογές της επόμενης εβδομάδας, θεωρείται βέβαιο ότι ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας θα παραμείνουν στην εξουσία, διασφαλίζοντας τη συνοχή της πολιτικής και σταθερότητα στην επόμενη θητεία του. Η νυν κεντροδεξιά κυβέρνηση και το σχέδιο "Ελλάδα 2.0" υπόσχονται να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της διακυβέρνησης και οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες θα επιταχυνθούν αν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας κερδίσει μια σαφή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, εκτιμά. Ωστόσο, η αφετηρία είναι πολύ δύσκολη και η διαδικασία προσαρμογής δεν θα είναι πολιτικά ανέξοδη και οικονομικά ανώδυνη.

Τα θετικά μάκρο δείχνουν σε συνέχεια της ανόδου των μετοχών

Από μακροοικονομική άποψη, η ανανεωμένη ζωντάνια της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς θα μπορούσε να είναι ένα σημάδι ότι η ότι ο παρατεταμένος οικονομικός αγώνας της χώρας πλησιάζει στο τέλος του. Μετά από πάνω από μια δεκαετία επώδυνης προσαρμογής, εμφανίζονται ενθαρρυντικά σημάδια.

Όπως εξηγεί η Alpine Macro, «αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σημάδι ότι η ελληνική οικονομία, που επί μακρόν έχει καθηλωθεί από την κρίση του δημόσιου χρέους και παραμένει στάσιμη για πάνω από 10 χρόνια, βρίσκεται και πάλι σταθερά σε ανοδική τροχιά. Το δημόσιο χρέος εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό βάρος, αλλά φαίνεται να αναπτύσσεται μια θετική τροχιά ανατροφοδότησης, όπου η υγιής οικονομική ανάπτυξη θα διευκολύνει την αποπληρωμή του χρέους, στηρίζοντας περαιτέρω την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο ιδιωτικός τομέας των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και των τραπεζών, αφού όλοι έχουν περάσει από μια δραματική διαδικασία κάθαρσης μετά από χρόνια οικονομικής ύφεσης, πρόκειται να επεκταθεί και πάλι», εξηγεί η εταιρεία.
Όσον αφορά τους επενδυτές, μια σημαντική εξέλιξη είναι ότι τα εταιρικά κέρδη ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν αυξηθεί απότομα τα τελευταία χρόνια. Για το μέλλον, η οικονομική ισχύς και η κερδοφορία των εταιρειών θα συνεχιστεί, κατά πάσα πιθανότητα, ωθώντας περαιτέρω προς τα πάνω τις τιμές των μετοχών.

Οι ανησυχίες που παραμένουν για τη χώρα και τις μετοχές

«Είναι περιττό να πούμε ότι στην ιστορική στροφή της Ελλάδας δεν είναι όλα εντάξει. Υπάρχουν ορισμένες σημαντικές διαρθρωτικές ανησυχίες που θα πρέπει να συνεχίσουν να παρακολουθούνται και να διορθώνονται. Οι ελληνικές αρχές κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα και να γίνει η οικονομία θεμελιωδώς απρόσβλητη σε παρόμοια μελλοντικά σοκ», εξηγεί η Alpine Macro.

Πρώτον, η ελληνική κρίση χρέους είναι κατά βάση μια κρίση του ισοζυγίου πληρωμών, η βασική αιτία της οποίας είναι το πολύ χαμηλό ποσοστό αποταμίευσης της χώρας. Μια τυπική κρίση του ισοζυγίου πληρωμών των EM οδηγεί πάντα σε κατάρρευση του νομίσματος, η οποία συνήθως αυξάνει την εγχώρια αποταμίευση και διορθώνει αμέσως τα εξωτερικά ελλείμματα. Καθώς η Ελλάδα είναι στο ευρώ χωρίς δραστική υποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, τα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της δεν έχουν διορθωθεί ποτέ μετά την κρίση και το εγχώριο ποσοστό αποταμίευσης, που σήμερα κυμαίνεται γύρω στο 12%, έχει μόλις και μετά βίας αυξηθεί και είναι ίσως το χαμηλότερο στον κόσμο. Χωρίς επαρκείς εγχώριες αποταμιεύσεις, η Ελλάδα θα παραμείνει στο έλεος των ξένων πιστωτών και ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης στο ισοζύγιο πληρωμών θα είναι μια επαναλαμβανόμενη απειλή. Το διευρυνόμενο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι ήδη ανησυχητικό και ο κίνδυνος αυτός χρήζει ιδιαίτερης προσοχής τα επόμενα χρόνια, ειδικά αν η εγχώρια ζήτηση ανακάμψει.
2. Δεύτερον, ο δημόσιος τομέας της Ελλάδας παραμένει διογκωμένος και τα δημόσια έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι από τα υψηλότερα στον κόσμο. Αυτό όχι μόνο εμποδίζει την αποτελεσματικότητα και την καινοτομία, αλλά και εκτοπίζει τον ιδιωτικό τομέα, καθιστώντας την εγχώρια αποταμίευση ακόμη πιο σπάνια. Η παρούσα κεντροδεξιά κυβέρνηση και το σχέδιο "Ελλάδα 2.0" υπόσχονται να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της διακυβέρνησης, ενώ οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες θα επιταχυνθούν αν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας κερδίσει μια σαφή κοινοβουλευτική πλειοψηφία την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, η αφετηρία είναι πολύ δύσκολη και η διαδικασία προσαρμογής δεν θα είναι πολιτικά ανέξοδη και οικονομικά ανώδυνη.
Τέλος, μετά την οδυνηρή ταλαιπωρία του πληθυσμού κατά τη διάρκεια της "ελληνικής ύφεσης", η δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης απέναντι στον αποπληθωρισμό και τη λιτότητα είναι μεγάλη. Ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί πάνω από 30% μετά την πανδημία. Πρόκειται κυρίως για αναπλήρωση, και σε πραγματικούς όρους, εξακολουθεί να είναι κάτω από το επίπεδο πριν από τις περικοπές μισθών που απαιτήθηκαν από τα προγράμματα ελάφρυνσης του χρέους πριν από 10 χρόνια, αλλά η πρόσφατη αύξηση έχει ξεπεράσει σημαντικά τον πληθωρισμό. Μετά τις εκλογές αυτής της εβδομάδας, οι πολιτικοί του κυβερνώντος κόμματος δεν θα αντιμετωπίσουν άμεση πίεση από τους ψηφοφόρους. Κοιτάζοντας πιο πέρα, μένει να δούμε αν η Αθήνα μπορεί να αντισταθεί στον πειρασμό των λαϊκιστικών πολιτικών για την κινητοποίηση των μαζών.

Πηγ'η: Euro2day.gr, Γιώργος Α. Σαββάκης