Ωθηση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία υπεράκτιας αιολικής ενέργειας δίνει το νέο νομοσχέδιο για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα που ψηφίστηκε στο τέλος του προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με τον σύνδεσμο Wind Europe. Ο σύνδεσμος επισημαίνει το διευρυμένο ενδιαφέρον των ελληνικών εταιρειών και τέτοιες επενδύσεις ενώ τονίσει ότι υπάρχει επίσης «άφθονη όρεξη από διεθνείς κατασκευαστές υπεράκτιων αιολικών».

Όπως εκτιμά, δεδομένων των χαρακτηριστικών της ελληνικής ακτογραμμής με βάθη νερού άνω των 50 μέτρων, μεγάλο μέρος των 2 GW που στοχεύει να κατασκευάσει η Ελλάδα έως το 2030 θα αφορά στα πλωτά υπεράκτια αιολικά πάρκα. Επομένως, ο ελληνικός νόμος περί αιολικών υπεράκτιων αιολικών αποτελεί μια ακόμη ώθηση για την πλωτή βιομηχανία υπεράκτιων αιολικών στην Ευρώπη. Σήμερα η Ευρώπη διαθέτει μόλις 100 MW πλωτής αιολικής ενέργειας σε τέσσερα έργα που λειτουργούν στη Σκωτία, την Πορτογαλία και τη Νορβηγία. Όμως η γκάμα νέων έργων μεγαλώνει. «Μέχρι το 2030 η Ευρώπη θα μπορούσε να έχει περισσότερα από 10.000 MW πλωτού ανέμου», αναφέρει η Wind Europe.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επενδυτές που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν υπεράκτια αιολική ενέργεια στην Ελλάδα θα πρέπει να επιδείξουν οικονομική και τεχνική ικανότητα, οι οποίες εκλαμβάνονται απαιτήσεις προεπιλογής.

«Σχεδόν όλες οι ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην χερσαία αιολική έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους. Και υπάρχει επίσης άφθονη όρεξη από διεθνείς κατασκευαστές υπεράκτιων αιολικών.

Το πόσο γρήγορα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία η πρώτη ελληνική υπεράκτια ανεμογεννήτρια θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την έγκαιρη έκδοση αποφάσεων, την επαρκή ορατότητα για τους επενδυτές και τους κατασκευαστές καθώς και τον καθορισμό επαρκώς ευρειών ζωνών εγκατάστασης υπεράκτιων αιολικών εγκαταστάσεων που επιτρέπουν οικονομίες κλίμακας και αύξηση την ελκυστικότητα κάθε ζώνης, σημειώνει ο Σύνδεσμος.

Επισημαίνεται ότι Η τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Διατάξεις για απλοποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις», προβλέπει μεταξύ άλλων τον καθορισμό πιλοτικής περιοχής που θα αναπτυχθούν τα σχετικά πιο ώριμα έργα (έργα που προπορεύονται σε επίπεδο αδειοδοτήσεων). Πρόκειται για την περιοχή του Έβρου και συγκριμένα στη θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται νοτίως ακτογραμμής Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και βορείως-βορειοανατολικώς Σαμοθράκης, ορίζεται ως περιοχή ανάπτυξης πιλοτικών έργων ΥΑΠ, για έργα ΥΑΠ μέχρι συνολικής ισχύος εξακοσίων (600) ΜW.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην τροπολογία, σκοπός του προτεινόμενου άρθρου είναι επιτάχυνση διαδικασίας υλοποίησης ΥΑΠ μέσω της εγκατάστασης πιλοτικών έργων στη συγκεκριμένη περιοχή με στόχο τη δοκιμή της τεχνολογίας αυτής και την ενίσχυση της διείσδυσης της παραγωγής ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.

Με την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, όπως έχει αναφέρει το ΥΠΕΝ, δίνεται η δυνατότητα να εγκατασταθούν αιολικοί σταθμοί σε θαλάσσιες περιοχές, ενισχύεται η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας και μειώνεται η χρήση συμβατικών καυσίμων.