Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

Η ΡΑΕ έχοντας σταθερά στο επίκεντρο των αρμοδιοτήτων της, την ορθή και ολοκληρωμένη ενημέρωση των καταναλωτών, προσθέτει μία ακόμα εφαρμογή πληροφόρησης αναφορικά με τη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.