Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024

Η ΡΑΕ έχοντας σταθερά στο επίκεντρο των αρμοδιοτήτων της, την ορθή και ολοκληρωμένη ενημέρωση των καταναλωτών, προσθέτει μία ακόμα εφαρμογή πληροφόρησης αναφορικά με τη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ροή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ