Δεκατρία νέα έργα εγκεκριμένης επιχορήγησης περί τα 4 εκατ ευρώ, που αφορούν στην πράσινη καινοτομία και την γαλάζια ανάπτυξη, θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα «Business Innovation Greece» του Innovation Norway.

Ολοκληρώθηκε από το Innovation Norway η εξέταση επιχειρηματικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης «Business Innovation Greece» και θα χρηματοδοτηθούν 13 σχέδια. 

Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB αποτελεί τον Εθνικό συνεργάτη του Innovation Norway για την υλοποίηση του προγράμματος «Business Innovation Greece».
Μέσω του προγράμματος παρέχεται, επιχορήγηση (μη επιστρεπτέα ενίσχυση) για την υλοποίηση επενδυτικού πλάνου καινοτομίας, ευκαιρίες συνεργασίας σε νέα τεχνογνωσία με επιχειρήσεις της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, δικτύωση και ανάπτυξη ικανοτήτων, κ.α.
Τα 13 νέα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα «Business Innovation Greece» του Innovation Norway είναι έργα στους τομείς
* Πράσινη καινοτομία
* Γαλάζια ανάπτυξη
* Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών

Συνοπτικά τα έργα αφορούν:
- Η επένδυση ROBOTIC CONCENTRATED SOLAR THERMAL COLLECTOR - LIGHTHEAT συνολικού ύψους επένδυσης 864.838 ευρώ επιχορηγείται με 400.500 ευρώ για την ανάπτυξη λύσης που μπορεί να χρησιμοποιήσει την ηλιακή θερμική ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες θέρμανσης - αλλά και ψύξης - των κτιρίων και να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή καθαρού νερού. Σημειώνεται ότι το αποτύπωμα ολόκληρου του συστήματος είναι αρκετά μικρό ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί στην ταράτσα των περισσότερων εμπορικών κτιρίων ενώ δεν είναι ορατό από το επίπεδο του εδάφους. Υποστηρικτής του έργου στην Ελλάδα είναι η MONOSCIENCE - ECOBUILDERS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΑΕ.

-  Το έργο «Ανάπτυξη του πρώτου εμπορικά βιώσιμου ηλιακού πάνελ στον κόσμο που βασίζεται στην τεχνολογία περοβσκίτη» συνολικής επένδυσης 956.727 ευρώ που επιχορηγείται με 433.200 ευρώ. Σημειώνεται ότι οι περοβσκίτες αλογονιδίου είναι μια οικογένεια υλικών που έχουν δείξει δυνατότητες υψηλής απόδοσης και χαμηλό κόστος παραγωγής σε ηλιακά κύτταρα. Τα ηλιακά κύτταρα περοβσκίτη έχουν παρουσιάσει αξιοσημείωτη πρόοδο τα τελευταία χρόνια με ραγδαίες αυξήσεις στην απόδοση, από αναφορές περίπου 3% το 2009 σε πάνω από 25% σήμερα. Ωστόσο, παραμένουν αρκετές προκλήσεις προτού γίνουν μια ανταγωνιστική εμπορική τεχνολογία. Υποστηρικτής του έργου είναι η Brite Hellas S.A.

- Επένδυση "Green Offspring" συνολικού ύψους 2.421.598 ευρώ που επιχορηγείται με 1.210.555 ευρώ για μια νέα μηχανή εκτύπωσης στην παραγωγή προϊόντων αγώγιμου μελανιού. Υποστηρικτής του έργου το τυπογραφείο της Pressious Arvanitidis.

- Το έργο «επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων από την υγειονομική ταφή στην κυκλική οικονομικά» συνολικής επένδυσης 1.430.800 ευρώ εκ των οποίων επιχορηγούνται τα 855.280 ευρώ αφορά στην βελτίωση της διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων σε περιοχές - στόχους, η οποίες δεν διαθέτουν αδειοδοτημένες σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας μεγάλων ποσοτήτων οργανικών αποβλήτων. Υποστηρικτής του έργου είναι η ΕΛΔΙΑ Α.Ε.

- Συνεργατικό σχήμα συνολικής επένδυσης 895.713 ευρώ από τα οποία επιχορηγούνται τα 375.841 ευρώ για την απαλλαγή από τον άνθρακα της ναυτιλίας. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας λύσης λογισμικού με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη για τη βελτιστοποίηση των ταξιδιών των πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών. Υποστηρικτής του έργου η DeepSea Technologies.

- Το έργο  «Καινοτόμος πλατφόρμα βασισμένη σε ΤΠΕ για έλεγχο εκπομπών και βελτιστοποίηση καυσίμων στον θαλάσσιο τομέα (EcoMaRE)» συνολικής επένδυσης 755.500 ευρώ εκ των οποίων επιχορηγούνται τα 449.000 ευρώ. Αφορά στην ανάπτυξη καινοτόμου πλατφόρμας θαλάσσιων επιδόσεων βασισμένη σε σύννεφο ICT για διαχείριση ελέγχου εκπομπών και βελτιστοποίηση καυσίμων στις θαλάσσιες μεταφορές.. Η πλατφόρμα EcoMaRE θα αναπτύξει σύστημα που θα επικοινωνεί με κινητήρες πλοίων ώστε να προσαρμόζουν αυτόνομα τη λειτουργία τους βάσει ορισμένων απαιτήσεων και κανονισμών, προκειμένου να επιτευχθεί βελτιστοποίηση όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου, την ενεργειακή απόδοση και τις εκπομπές ρύπων. Υποστηρικτής του έργου είναι η Information Technology for Market Leadership IKE (ITML).

- Το έργο «Ready2Respond!» συνολικού ύψους επένδυσης 399.150 ευρώ από τα οποία επιχορηγούνται τα 146.150 ευρώ. Αφορά στην ανάπτυξη πλατφόρμας ανάλυσης δεδομένων για την διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με τη βιορρύπανση σε επιχειρήσεις θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας. Υποστηρικτής του ελέγχου είναι η SQ LEARN.

- Το έργο «Πλατφόρμα Αναλύσεων Δεδομένων για Ευφυή Διαχείριση Βιοαπόρριψης στη Θαλάσσια Υδατοκαλλιέργεια - iMAq!» συνολικής επένδυσης 404.700 ευρώ από τα οποία επιχορηγούνται τα 182.475 ευρώ. Αφορά στην αυτοματοποίηση παραγωγικής διαδικασίας σε μονάδες παραγωγής πλαστικών δοχείων που, σήμερα, λειτουργούν χειροκίνητα. Το έργο θα βελτιστοποιήσει την αποθήκευση και τη διανομή πρώτων υλών με παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του διαθέσιμου αποθέματος, θα εξαλείψει το χρόνο διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος, θα βελτιστοποιήσει τον ποιοτικό έλεγχο, θα μειώσει την ένταση εργασίας και θα αυξήσει τον ελεύθερο χώρο εργασίας και αποθήκευσης. Υποστηρικτής του έργου είναι η EMVIS S.A.

- Το έργο PRACCIS (Plastic Resin Automatic Central Conveying Intelligent System)  αφορά σε επένδυση συνολικού ύψους 2.481.066 ευρώ από τα οποία επιχορηγείται το 1.240.000 ευρώ και πιο συγκεκριμένα θα αναπτυχθεί καινοτόμος λύση για την αυτόματη εκτέλεση επιθεωρήσεων του εναέριου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAVs - drones) και μηχανική μάθηση (ML) και αλγόριθμους AI. Η χρήση ντρόουνς θα κάνει τις επιθεωρήσεις λιγότερο χρονοβόρες, πιο αξιόπιστες και ασφαλέστερες για το εμπλεκόμενο προσωπικό. Για το έργο αυτό, η Renel έχει συνεργαστεί με δύο ελληνικούς φορείς: την Innora, μια μικροεπιχείρηση που θα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του πρωτοκόλλου επικοινωνίας που χρησιμοποιούν τα UAV και τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), ο οποίος θα είναι ο πιλοτικός χρήστης του τη λύση στο πλαίσιο του έργου. Υποστηρικτής του έργου είναι η Plastics - K. Kotronis SA.

- Το έργο ALTITUDE (automatic aerial network inspection using drones and machine learning) συνολικής επένδυσης 1.226.914 ευρώ εκ των οποίων επιχορηγούνται τα 693.500 ευρώ αφορά σε μία ολοκληρωμένη λύση τηλεματικής υψηλής ακρίβειας για συνδεδεμένα οχήματα.Υποστηρικτής του ελέγχου είναι η RENEL IKE.

- O7Connected - An Innovative Connected Vehicles Platform for Safe and Eco Mobility. Πρόκειται για έργο Ε&Α συνολικής επένδυσης 696.750 ευρώ από τα οποία επιχορηγούνται τα 315.188 ευρώ για την απλοποίηση των επικοινωνιών μέσω email που σχετίζονται με τις διαδικασίες προμηθειών/αγορών στον ναυτιλιακό τομέα. Επί του παρόντος, όλη η επικοινωνία και ο προγραμματισμός παραγγελιών που σχετίζονται με εργασίες συντήρησης στα πλοία, για παράδειγμα η παράδοση εξαρτημάτων και εξοπλισμού πλοίων, γίνεται μέσω email. Ο όγκος των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για μια μικρή ναυτιλιακή εταιρεία μπορεί να είναι τουλάχιστον 100.000 ετησίως, με μερικά από αυτά να έχουν πολλούς διαφορετικούς αποδέκτες. Υποστηρικτής είναι η Oseven.

- Έργο Ε&Α (ENTERPRISE SEARCH SOLUTION FOR MARINE PROCUREMENT PROCESS) συνολικής επένδυσης 151.950 ευρώ από τα οποία επιχορηγούνται τα 67.500 ευρώ με σκοπό να καταστούν διαθέσιμες ακριβείς και εφαρμόσιμες πληροφορίες σχετικά με την πραγματική κατάσταση των κατασκευαστικών εργασιών και θα οδηγήσει στη βελτίωση της παρακολούθησης τόσο της συνολικής κατασκευαστικής διαδικασίας όσο και της χρήσης υλικών και προμήθεια στο εργοτάξιο. Υποστηρικτής είναι η Ulysses Hellas SA.
- Το έργο Aerobuilder συνολικής επένδυσης 304.350 ευρώ από τα οποία επιχορηγούνται τα 137.750 ευρώ για την ανάπτυξη ενός ημιαυτόνομου μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (UAV - drone) εξοπλισμένου με κάμερες βάθους και στερεοφωνικά και LIDAR, που θα επιτρέπει στο UAV να εκτελεί περιοδική παρακολούθηση - χαρτογράφηση εργοταξίου και διαδικασίας και θα διενεργεί ποιοτικούς ελέγχους για να αυτοματοποιηθεί η διαχείριση υλικών. Υποστηρικτής είναι η Vertliner P.C.