Στην ακύρωση του διαγωνισμού για τη μαρίνα της Καλαμαριάς προχώρησε το ΤΑΙΠΕΔ, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωσή του. Ο διαγωνισμός αφορούσε την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος και δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της μαρίνας στην Αρετσού για περίοδο κατ' ελάχιστον 35 ετών.

Στο σκεπτικό της απόφασης του Δ' Τμήματος του ΣτΕ, το οποίο έκανε δεκτή σχετική προσφυγή του δήμου Καλαμαριάς (από τον Απρίλιο του 2021) επισημαίνεται -μεταξύ άλλων- ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα έπρεπε να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία νέας χωροθέτησης της μαρίνας πριν από την έκδοση της πρόσκλησης του διαγωνισμού, με την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος για τον νέο γενικό σχεδιασμό της και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία των προβλεπόμενων έργων.

«Πριν την έκδοση της προσκλήσεως έπρεπε (...) να έχει ολοκληρωθεί η κινηθείσα από το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. διαδικασία νέας χωροθετήσεως της μαρίνας κατά το άρθρο 31 του Ν. 2160/1993, δηλαδή να έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα του νέου γενικού σχεδιασμού της και η κοινή υπουργική απόφαση εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία των προβλεπόμενων έργων. Για τον λόγο αυτόν, ο οποίος προβάλλεται βασίμως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πρόσκληση» υπογραμμίζεται στην απόφαση του ΣτΕ.

Υπενθυμίζεται ότι εντός του Απριλίου αναμενόταν να ανοίξουν οι δεσμευτικές προσφορές των έξι υποψηφίων αναδόχων (EMMA ALPHA HOLDING LTD, ΑΒΑΞ Α.Ε., ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε, ΤΕΚΑΛ Α.Ε και ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε). Η μαρίνα Καλαμαριάς βρίσκεται στη θέση «Αρετσού», εντός των ορίων του δήμου Καλαμαριάς, κι έχει δυνατότητες ελλιμενισμού περίπου 380 σκαφών, μήκους έως 50 μέτρων. Η χερσαία επιφάνειά της καλύπτει έκταση περίπου 78.000 τετραγωνικών.