Πλήγμα 2 δισ. δολαρίων αναμένει να υποστεί η Shell στο τέταρτο τρίμηνο από πρόσθετους φόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την έκτακτη ενεργειακή φορολόγηση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς αυξήθηκαν τα αποτελέσματα της εμπορίας φυσικού αερίου και βελτιστοποίησης.

Πρόσφατα ανακοινωθέντες πρόσθετοι φόροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η φορολογία από την αυξημένη εισφορά για τα ενεργειακά κέρδη στη Βρετανία αναμένεται να πλήξουν τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου κατά περίπου 2 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι φόροι και οι εισφορές θα αναφέρονται ως αναγνωρισμένα στοιχεία και επομένως δεν θα επηρεάσουν τα προσαρμοσμένα κέρδη τέταρτου τριμήνου. Θα έχουν περιορισμένες επιπτώσεις για το τέταρτο τρίμηνο, δεδομένου του αναμενόμενου χρόνου πληρωμών.

Ο ενεργειακός όμιλος ανέφερε ότι η παραγωγή αερίου αναμένεται να είναι ισοδύναμη με 900.000-940.000 βαρελιών πετρελαίου την ημέρα. Ανέφερε ότι αναμένει υποτίμηση προ φόρων τρίμηνο μεταξύ 1,2 και 1,6 δισ. δολαρίων.

Σε εταιρικό επίπεδο, η εταιρεία αναμένει να παρουσιάσει προσαρμοσμένη απώλεια κερδών από 550 έως 750 εκατομμύρια δολάρια.